Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia


Etusivu   Tietoa käsikirjoituksista   Vanhat virsisävelmät   Loimijoen käsikirjoitus
 

Virtuaalikatedraali
 
VK 1605
VK 1701
VK 1986
 
RVK 1697
RVK 1986
 
Lat./Saks.

Vanhojen virsisävelmien editio   Loimijoen käsikirjoituksen editio

Suomen vanhat virsisävelmät

Valitse vanhojen virsisävelmien editiosta vuoden 1701 virsikirjan mukaan

JärjestäJärjestä

307

Ach Isä Jumala cuin asut taiwas

064

Ach Jumal, cuin edestaisin käy

221

Adam Ewa alust syndi teit

309

Ah Isä päällem armadha

074

Ain weisatcam Herrall

187

Ainoan Jumalan corkeudes

055

Armahda päällem Jumala

193

Armon lijton engel

062

Auta mua Jumalani täsä tuscas

325

Autuan onni on / joll Jumala

047

Autuas autta köyhä waiwaist

024

Autuas se cuin ei käyskele

088

Autuas se cuin pelkä Herraa / Ja hänen

198

Caick cuin Christusta cunnioitit

339

Caickein luondo cappalden silmät

118

Caicki Christityt / Iloitcan

366

Christe paiste / kircas päiwä

370

Christe päiwä on kädesäs

337

Christe sinä apun ehdi

216

Christicund Christuxell kihlattu

161

Christus Caritza pyhä pijnattin

037

Christus Cuoleman kiwus sanoi

109

Christus Jumalan Poica

181

Christus Taiwas ylös meni

118W

Christus alas astui Taiwahast

180

Christus astui ylös Taiwas

156

Christus cuin cuoletettin

401

Christus ja Apostolit aicanans

016

Christus käski Sanans saarnatta

157W

Christus nous ylös cuoleman haudast

144

Christuxen pijna muistacam

397

Coco Mailma walittane

083

Cosc murhe ja waiwa päällen käy

388

Cosca aicani tullut jo on

326

Cuin Christus Seuracundans racasta

200

Cuin Jesus astui hahten

208

Cuin Jesus wuorell kircastui

128

Cuin kirckast Cointähti coitta

112

Cunnioittacam Christust Cuningast

217

Cutzu Christus: Caick tygön tulcat

087

Ellei cartanoit ja taloja

121

Engel Paimenill puhui sanoill näill:

122

Engel ilmestyi Taiwaast

108

Esaijall Prophetall tapahtui

398

Haudatcamme ruumis tämä

219

Herodes häijyn elkinen

066

Herra Cansas perittäwäs pääll

015

Herra Christus tuli Jordanill

003A

Herra Jumal asuwa taiwas

313

Herra aicanam rauha laina

260

Herra casvos käänä puolem

033

Herra cuca sinun Majasas

069

Herra cuin armollinen olit

178

Herran Hengi ilman alust

065

Hädäs huudan etzin Herraa

328

Idz Jumalan alust (tiedhäm)

275

Ihmisen Elämän surkiudest

222

Ihmisen luondo turmeldu on

158

Iloisest Jesuxell kijtost weisat mahdam

155

Iloitcam pääsiäis juhlast

129

Iloitcam sijs caicki

228

Iloitcat nyt tähän aican

114A

Iloitze Christicund sydämest

125

Ilon cans weisatcam

124

In dulci jubilo

188A

Isä Jumal waldias Herra

184

Isä Jumala Taiwaast, Älä

241

Isä Jumalat kijttäkäm

336

Isä haldia maan / taiwaan

010

Isä meidän ylhäll taiwas

327

Itz Isä asetit armost

097

Jerusalem pyhä Caupung

157

Jesus Christus Uhrix meille

017

Jesus Christus lunastajam

165

Jesus Christus sielun turwa

164

Jesus Christus wißist wahwast

169

Jesus Isäns tahdon täytti tääll

145A

Jesus Ristin pääll ripui

145A

Jesus Ristin päällä ripui

145

Jesus Ristin päällä ripui

160

Jesus cuolluis ollesans

159

Jesus nous cuolluist ylös

168

Jesus tääld woiton / cunnian cans

261

Jesusta tahdon kijttä

335

Jesuxen Nimeen waellamme

072

Joca corkeimman turwis istu

288

Jollem voi vastoinkäimist välttä

085

Jos ei Herra auta meitä

086

Jos ei Herra rakenna Huonetta

297

Jumal Taiwast Isä hywä

143

Jumal aut minä taidaisin

053

Jumal on meidän wäkewä apum

206

Jumal on wedet Miehen werrax

067

Jumal seiso Jumalain seas

324

Jumala asetti Awioskäskyn

323

Jumala cuin caicki loi

061

Jumala päällem armahtacon

225

Jumala suurest hywydest

244

Jumalan pääll panen turwan

365

Jumalan säädyn perästä

303

Jumalat kiittä yli aica mahdham

092

Juur wirtais wieres Babylon

019

Kehu kielen, muista mielen

018

Kiittäkäm Herra Jumalt ylhäld taiwast

133

Kijtet olcon Jesuxen Nimi

343

Kijtet ole Herra Jumal

103

Kijtett ole Israelin Jumala

102

Kijtetty olcon Herra Israelin Jumala

344

Kijttäkäm Herra cuin on hywä ijan

098

Kijttäkät Herra / Kijttäkät Herra

359

Kijtän sinua Isä Jumal

356

Kijtän sinua poicas cautt

202

Kylwäjä siemenens meni kylwämän

104

Laske nytt Herra sinun palweljas

120

Lauluja nyt laskecam

052

Linna luja on Jumala

272

Mailmas mainittavat menot

396

Me cuin eläm Maan päällä

009

Me uscom pääll yhden Jumalan

004

Me uscom yhden Jumalan pääl/ Joca

005

Me uscom yhden Jumalan pääll/ Isän

013

Meidän Isäm Sinua rucoilem

051

Meidän linnam onJumal taiwas

126

Meill Taiwan corkia Cuningas

286

Mielen mix suret mailman pääll

038

Mikä silloin taita puuttu

277

Minun mielestän mailma on camala

077

Minun sielun kijtä Herra / Ja hänen

076

Minun sielun kijtä Herra / Monen kerran

101

Minun sielun suurest kijttä Herra

100

Minun sielun suurest ylistä Herra

381

Minun toiwon on ijäinen Jumalan pääll

268

Mitäs Jumal tahdot tapahtu tott

268

Mitäs Jumal tahdot tapahtu tott

056

Mix kerscat wäkewä Sangar

025

Mix kiucus samowat pacanat

199

Moni Awio käsky laitta

347

Mun Jumalan sinua kijtän ain

209

Nijn Jesus puhui wertauxill

378

Nijn cauwan cuin me eläm tääll

283

Nijn cuin Herra caickein pyhin

283

Nijncuin Herra caickein pyhin

340

Nyt Herraa ylistäkäm wahwast

224

Nyt caicki Christityt iloitcat

358

Nyt näemme sen siunatun Päiwän

246

Nyt tänn tulcatt Christityt ja cuulcat

171

Nyt wietäm aica autuast

203

Näin suurest Jumal armahtan on

001

Nämät ne kymmenen käsky owat

229

O Christicund Morsian puhdas

023

O Christityt nyt iloitcam

011

O Herra Jumal armollinen Isä

192

O Herra Jumal cuin caicki olet luonut

185

O Herra Jumala Taiwaast / Me kijtäm

030

O Herra Jumala Taiwaast / Me kyllä

071

O Herra Jumala Taiwaast, Olet sinä

279

O Herra Jumala Taiwast, Waikiasti

220

O Herra cuin asut Taiwaas

227

O Herra sinun pyhä Sanas

212

O Ihminen ajattel aina

382

O Jesu Christ Jumalan Poica

110

O Jesu Christ cuin Luondom sait

387

O Jesu Christe wiatoin

387

O Jesu Christe wiatoin

142

O Jesu cuingas olet pijnattu

262

O Jesu elämän Herra

284

O Jumal anna minull Armos

255

O Jumal kenen edes walitan

007

O Jumal sinua kijtäm

341

O Jumal sinun hywyttäs kijtäm

006

O Jumala sinua me kijtämme

146

O Puhdas Jumalan Caritza

176

O Pyhä Hengi / tule nyt tän

177

O Pyhä Hengi tule!

012

O Sinä meidän Isäm ylhäldä taiwast

376

O caickein cappalden luoja

183

O laupias Isä Herra Jumala

310

OHerra Caickiwaldias

036

Olcon Herra sinull laupias

054

Ole armolinen minull Jumal

386

Ole hywäs turwas Christitt

238

Ole kijtet Isä Jumala

117

Ole kijtetty Jesu Christ

057

Olettac te mykät nijn ratki

306

Ota pois Jumal

306

Ota pois Jumal

127

Paitz miehet/ miehen Jumalan

139

Piltin synnytt Bethlehem

116A

Pyhä Christicund iloitze

189

Pyhä on Isä Jumala

367

Päiwä tyköm pois culke

162

Päsiäis Pyhän pääsin päiwän

163

Päsiäis päiwää nytt pitäkäm

043

Päälles minä Herra uscallan

105

Päästä nyt Herra palweljas

123

Ratk riemuita me mahdam

395

Rauhas ratki tääld nyt lähden

113

Riemuit me mahdam wahwast

197

Riemuitcan Maa / Taiwas wahwast

240

Ruomi röyckiä cuing kätes käy nyt?

078

Sanoi Herra asuwa Taiwas

002

Se cuin tahto Christit olla

008

Se cuin tahto autuas olla

106

Seuracunda iloitze

119

Sijt on meill iloinen aica

230

Sinun Pyhä Sanas o Jumal

285

Sinun tygös Herra Christe huudan

089

Sinun tygös Herra tulen

311

Suo meillen rauha Herra nyt

032

Suullans tyhmät kyll kerscawad

096A

Suun/ sydämen/ sielun kijttäkän

349

Sydämest muista mahdan

409

Tain elämän peräst parembat

201

Taiwan Waldacunda on wedett

115

Tapahtui täällä tain päiwän päällä

399

Te Christityt cuulcat nyt caicki

215

Te Christityt ylös herätkät

218

Tulcat tänn caick / sano Jumalan Poica

174

Tule Luoja lohduttaja

175

Tule Pyhä Hengi Herra Jumal

173

Tule Pyhä Hengi luoja

111

Tule toiwottu turwa tän

116A

Tule toiwottu turwa tän

247

Tygös Herra Jesu Christe

040

Tygös Jumala ikäwöitzen aina

186

Täll ajall autuall ylistämme

348

Tänn Herra corwas cumar

256

Waiwainen walitan waikiast

254

Walitta waikiast mahdan

296

Warjel Jumal sinun Sanas

050

Weisaan yhdest corkiast Cuningast

204

Weisatcam nyt rickast Miehest

342

Weisatcam sydämmen pohjast

393

Wißist Jesu Christus sen tiedän

223

Woi meitä köyhiä synneisit:

211

Ylpeys on wica sangen suur

091

Ynnä yxi yhteys

214

Yx Cuningas tahdoi lucu laskee

257

Yx Ihminen synnis syndinen maanut

140

Yx Lapsi syndyi Bethlehemis

205

Yx ricas Mies / wäkewä työs

354

Yö hirmuinen nyt hämmästyi

308

Älkäm pahaxen pangho sitä

045

Älwös sinä pahaxes pango