Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia


Etusivu   Tietoa käsikirjoituksista   Vanhat virsisävelmät   Loimijoen käsikirjoitus
 

Virtuaalikatedraali
 
VK 1605
VK 1701
VK 1986
 
RVK 1697
RVK 1986
 
Lat./Saks.

Vanhojen virsisävelmien editio   Loimijoen käsikirjoituksen editio

Suomen vanhat virsisävelmät

Valitse vanhojen virsisävelmien edition mukaan

001

   Lofwat ware Herren Israels Gudh

   Kiitetty olcon Herra Israelin Jumala

002

   Mijn Siäl prijsar storligha Herran

   Minun sielun suuresta ylistäpi Herra

003

   Herre / nu låter tu tin tienare

   Laske nyt Herra sinun palveljas

004

   [Kijtett ole Israelin Jumal]

   Kijtett ole Israelin Jumal

004

   [Mvn sielun suurest kiittä Herra]

   Mvn sielun suurest kiittä Herra

004

   [Päästä nyt Herra palveljas]

   Päästä nyt Herra palveljas

005a

   O Gudh wij loffue tigh / O Herre

   [O Jumala sinua me kiitäme]

005b

   O Jumala sinua me kijtämme

   [O Gudh wij loffue tigh / O Herre]

006a

   O Gudh wij loffwe tigh / O Gudh

   [O Jumal sinua kiitäm]

006b

   O Jumal sinua kiitäm

   [O Gudh wij loffwe tigh / O Gudh]

007

   Thesse äro the tijo Bodh

   Nämät ne kymmenen käsky owat

008

   Gudh Fadher vthi Himmelrijck/ Sin helgha

   Herra Jumal asuva taevas

009

   Then som wil een Christen heeta

   Se quin tahto Christitt olla

010

   Wij troo vppå alzmächtigh Gvdh

   Me uscom yhdhen Jumalan pääll/ Joca

011a

   Wij troo uppå en Gudh

   [Minä uschon ydhen Jumalan pälle/ Isän]

011b

   Minä uschon ydhen Jumalan pälle/ Isän

   [Wij troo uppå en Gudh]

012

   [Se qvin tahto autuas olla]

   Se quin tahto autuas olla

013

   Fadher wår som i Himblom äst

   Isä meidhän ylhäll taevas

014

   [O Herra Jumal armolinen Isä]

   O Herra Jumal armolinen Isä

015

   O Fadher wår wij bidhie tigh

   Meidhän Isäm sua rucoelem

016

   O Fadher wår högdt öffuer oß

   O Sinä meidän Isäm ylhäldä taevasta

017

   Wår Herre Christ kom til Jordan

   Herra Christus tuli Jordanill

018

   [Christus käski Sanans saarnatta]

   Christus käski Sanans saarnatta

019

   Jesus Christus är wår helsa

   Jesus Christus lunastajam

020

   Gudh ware lofwat och höghelighe prijsat

   Kiittäkäm Herra Jumald ylhält taevast

021

   (Siung mijn tunga)

   Kehu kielen, muista mielen

022

   [O Christityd nyt iloidcam]

   O Christityd nyt iloidcam

023

   Säll är then man som icke går

   Autuas se quin ei käyskele

024

   O Herre Gudh af Himmelrijk / wij

   O Herra Jumala Taevast / Me kyllä

025

   Herre hoo skal ewinnerligh

   Herra cuca sun majasas

026

   Herren wår Gudh ware tigh blidh

   Olcon Herra sull laupias

027

   Min Gudh / min Gudh / sadhe Christus tå

   Christus cuoleman kivus sanoi

028

   Hwadh kan migh stå til trång och nödh

   Mikä silloin taita puuttuu

029

   Min hogh frå menniskior hafwer iagh wändt

   Tyghös Jumala ikävöidzen aina

030

   På tigh hoppes iagh / o Herre kär

   Päälläs minä Herra uscallan

031a

   Lät thet icke förtryta tigh

   Älvös sinä pahaxes pango

031b

   Then onde wachtar

    

031c

   Gör wel och låt

    

032

   Lät thet icke förtryta tigh

   Älvös sinä pahaxes pango

033

   Wår Gudh är oss een wäldigh borgh

   Meidhän linnam on Jumal taevast

034

   Säll är then man som haffuer kär

   Autuas autta köyhää vaevaest

035

   Jagh siunger om en konung bold

   Veisan yhdhest corkjast cuningast

036

   (Så skiön lyser then Morgonstiern)

   Cuin kirckast cointähti coitta

037

   Förbarma tigh Gudh öfwer migh

   Armadha päälläm Jumala

038

   O Herre Gudh gör nådh medh migh

   Ole armolinen mull Jumal

039

   Hwij berömmer tu fast tigh

   Mix kerscad väkevä sangar

040

   [Olettak te mykäd niin ratki]

   Olettak te mykäd niin ratki

041

   Gudh ware oss barmhertigh och mildh

   Jumal päälläm armahtacon

042

   Hielp migh min Gudh / min sorg migh qwäl

   Auta mua Jumalani täsä tuscas

043

   O Herre Gudh betee tijn macht

   Herra Cansas perittäwäs pääll

044a

   Gudh står i Gudz försambling

   Jumal seiso jumalten seas

044b

   O Herre Gudh aff Himmelrijk, Huru sorgeligh

   O Herra Jumala taevast,Vaickjast

045

   Gudh står i Gudz försambling

   Jumal seiso jumalten seas

046

   Herre som offta nådeligh

   Herra quin armolinen olid

047

   O Herre gudh af Himmelrijk / wår

   O Herra Jumala Taiwaast / Olet sinä

048

   Then som under hans beskerm boor

   Qvin Corkeiman turvis istupi

049

   Kommer här och låter

   Ain weisatcam Herralle

050

   Lofwa Gudh min Siäl i alla stund

   Minun sielun kijtä Herra / Monin kerran

051

   Min siäl skal lofwa Herren

   Mvn sielun kijtä Herra / Ja hänen

052

   Herren vthi sin högsta thron

   Sanoi Herra asuva taevas

053

   Säl är then man som fruchtar Gudh / och stoor

   Autuas se quin pelkä Herraa

054

   [Alleluja iloll lujall]

   Alleluja iloll lujall

055

   Tå migh går sorg och nödh uppå

   Cosc murhe ja vaeva päällä käi

056

   Uthan Herren faller oß til

   Josei Herra auta meitä

057

   (Om Gvdh ey bygger huset vp)

   Josei Herra rakenn huonetta

058

   Säll är then man som fruchtar Gudh / Och gärna

   Autuas se quin pelkä Herraa / Ja hänen

059

   Säll är then man som fruchtar Gudh / Och gärna

   Autuas se quin pelkä Herraa / Ja hänen

060

   Aff diupsens nödh ropar jagh til tigh

   Sinun tyghös Herra tulen

061

   Aff diupsens nödh ropar jagh til tigh

   Sinun tyghös Herra tulen

062

   [Ynnä yxi yhteys]

   Ynnä yxi yhteys

063

   (Widh the elfwer i Babylon)

   Juur wirtais wierell Babylon

064

   Herre tu uthransakar migh

    

065

   [Herra sinä mun tutkii tiened]

   Herra sinä mun tutkii tiened

066

   Jerusalem tu helgha stadh

   Jerusalem pyhä caupung

067

   (Lofsiunger Herran, lofsiunger Herran)

   Kijttäkät Herra/ Kijttäkät Herra

068

   Enom konung täcktes thet så

   Yx cuningas tahdhoi lucuu laskee

069

   Een lijknelse liufligh och klar

   Taevan valdacunda on vedhett

070

   Een rijker man / Wäldigh

   Yx ricas mies/ väkevä työs

071

   (Himmelrijkets rijke lijknas widh tijo jungfrur)

   Christicund Christuxel kihlattu

072

   [Kylväjä siemenens meni kylvämän]

   Kylväjä siemenens meni kylvämän

073

   Höghfärd är een odygd så stoor

   Ylpeys on vica sangen suur

074

   Gudh warder lijknadh widh een man

   Jumal on vedhett miehen verrax

075

   Then som effter Gudz rijke står

   Niin Jesus puhui vertauxill

076

   Om en rijk Man här siungom wij

   Veisadcam nyt rickast miehest

077

   Tridhie dagen ett bröllop stodh

   Moni avjoskäskyy laitta

078a

   Kommer hijt til migh säger Gudz Son

   Cudzu Christus: Caick tyghön tulcat

078b

   Kommer hijt til migh säger Gudz Son

   Tulcat tänne caick, sano Jumalan Poick

079

   Wij lofwom Christ en Konung båld

   Cunnioidcam Christust Cuningast

080a

   Werldennes frelsare kom här

   Tule toevottu turva tänn

080b

   Wij lofwom Christ en Konung båld

   Cunnioidcam Christust Cuningast

080c

   War gladh tu helga christenheet

   Pyhä Christicund iloidze

081

   Werldennes frelsare kom här

   Tule toevottu turva tänn

082

   (Frögda tigh tu Christi brudh)

   Seoracunda iloidze

083

   [Cedit hyems eminus]

   Riemuit me mahdham vahvast

084

   [Hodie Deus homo factus]

   Tapahtui täällä taaen päevän päällä

085

   Grates nunc omnes reddamus

    

086

   Christus är födder aff een jungfrw reen

   Christus alas astui taevast

087a

   Alle Christne frögda sigh

   [Caicki Christityd iloidcan]

087b

   [Alle Christne frögda sigh]

   Caicki Christityd iloidcan

088

   Frögder edher alle

   Iloidcam siis caicki

089

   (Mijn wägh bär nijd)

   Engel Paimenill puhui sanoill näill:

090

   [Engel ilmestyi taevast ]

   Engel ilmestyi taevast

091

   Alle måge wij glädhias

   Ratk riemuita me mahdham

092

   Resonet in laudibus

   Lauluja nyt laskecam

093

   (In dulci jubilo)

   llon cans veisadcam

094

   (I Dagh födde een Jungfrw reen)

   Meill taevan corkja Cuningas

095a

   Siungom nu aff hiertans grund

   Veisadcam sydhämen pohjast

095b

   När Jesus Christus födder war

   Paidz miehett/ miehen Jumalan

096

   Alleneste Gudh i himmelrijk

   Ainoan Jumalan corkiudhes

097

   Dies est letitiae

    

098

   Een Jungfru födde ett barn i dagh

   Siit on meill iloinen aica

099

   Loffuat ware tu Jesu Christ

   Ole kiitetty Jesu Christ

100

   Glädh tigh tu helgha christenheet

   Iloidze christicund sydhämest

101

   Pver natus in Bethlehem

   Pildin synnytt Bethlehem

102

   [Yx lapsi synnyi Bethlehemis]

   Yx lapsi synnyi Bethlehemis

103

   O Jesu Christ som mandom togh

   O Jesu Christ quin luonon said

104

   O Jesu Christ som mandom togh

   O Jesu Christ quin luonon said

105

   Esaiae Prophetenom hände thet så

   Esaiiall Prophetall tapahtui

106

   (Jagh tackar tigh genom tin Son)

   Kijtän sinua Poicas cautt

107

   [Yö on nyt meild edhes mennyt]

   Yö on nyt meild edhes mennyt

108

   (Min Gudh och Fader käre)

   Kiitän sua Isä Jumal

109

   (Then signade dagh som wij nu här see)

   Nyt näeme sen siunatun päevän

110a

   Christe som liws och daghen är

   Christe paiste kircas päiwä

110b

   (Christe sann dagzens lius)

   Christe päevä on kädesäs

111

   [O caickein cappalden luoja]

   O caickein cappalden luoja

112

   O Gudh wår Fadher i ewigheet

   O Jesu cuings oled piinattu

113

   [Niin cuin Herra caickein pyhin]

   Niin cuin Herra caickein pyhin

114

   Hielp Gudh at iagh nw kunde

   Jumal aut minä taedhaisin

115

   [Christuxen piina muistacam]

   Christuxen piina muistacam

116a

   Jesus uppå korßet stodh

   Jesus ristin pääll ripui

116b

   O ewighe Gudh aff ewigheet

   O Jumal ijancaickinen

117

   Jesus uppå korßet stodh

   Jesus ristin pääll ripui

118

   [Christus pro nobis passus est]

   Christus caridza pyhä piinattin

119a

   Nu är kommen wår påskafrögd

   Iloidcam pääsiäis juhlast

119b

   Nu är kommen wår påskafrögd

   Pääsiäis päevää pitäkäm

120

   Christ lågh i dödzens bandom

   Christus quin cuoletettin

121a

   Victimae paschali laudes

   [Jesus Christus uhrix meille]

121a

   Jesus Christus han är worden

   [Jesus Christus uhrix meille]

121b

   Jesus Christus uhrix meille

   [Victimae paschali laudes]

121b

   Jesus Christus vissist vahvast

   [Jesus Christus han är worden]

122

   Christus är vpstånden aff dödha

   Christus nous ylös cuoleman haodhast

123a

   Jesus cuolluis ollesans

   (Vpstånden är wår Herre Christ)

123b

   (Vpstånden är wår Herre Christ)

   Jesus nous cuolluist ylös

124

   Gladeligh wele wij Haleluia siunga

   Iloisest Jesuxell kiitost veisat mahdham

125

   (Jesus Christus wår Frelserman)

   Jesus Christus sielun turva

126

   Jesu tu äst wår saligheet

   Jesu meidhän lunastuxem

127

   [Christus oppians ilmoittaman]

   Christus oppians ilmoittaman

128

   (När Jesus Christus Gudz högste Son)

   Christus taevas ylösmeni

129

   Kom Helge Ande Herre godh, besök

   Tule Pyhä Hengi Luoja

130a

   Kom Helge Ande Herre godh, besök

   Tule Pyhä Hengi luoja

130b

   Tule Luoja lohdhuttaja

   [Kom Helge Ande Herre godh, besök]

131

   Nu bidie wij then Helge And

   O Pyhä Hengi, tule nytt tänn

132a

   O tu Helge Ande kom! Upfyll

   [O sinä Pyhä Hengi, tule! ]

132b

   O sinä Pyhä Hengi, tule!

   [O tu Helge Ande kom! Upfyll]

133

   Kom Helge Ande Herre Gudh, Upfyll

   Tule Pyhä Hengi Herra Jumal

134

   O Herre Gudh som all ting skoop

    

135

   Effter Gudz skick går thet så til

   Jumalan säädhyn perästä

136

   O Fader wår barmhertigh och godh

   O laupjas Isä Herra Jumala

137

   Herre Gudh Fader staat oss bij

   Isä Jumala taevast, Älä

138

   Christus then rätte Herren

   Christus Jumalan Poica

139

   Hwar man må nw wäl glädhia sigh

   Nyt caicki Christityd iloidcatt

140

   Hwar man må nw wäl glädhia sigh

   Nyt caicki Christityd iloidcatt

141

   Gudh aff sine Barmhertigheet

   Jumala suurest hyvydhest

142

   O Herre Gudh tijn helgha ord

   O Herra sun pyhä sanas

143

   Frögder edher i thenna tijdh

   Iloidcatt nyt tähän aican

144

   Gudh som allting skapade

   Jumal quin caicki loi

145a

   Ingen effter Gudz Rijke står

   Mailmas mainittavad menod

145b

   Isä Jumal valdjas Herra

   [Ingen effter Gudz Rijke står]

145c

   Pyhä on Isä Jumala

   [Ingen effter Gudz Rijke står]

146

   Itt gott berådh och wel betenckt modh

   Yx oikein ajateld aevoetus

147

   (Gloria, laus et honor tibi sit)

   Nyt tänn tulcatt christityd ja cuulcat

148

   Gudh Fadher wilie wij prijsa

   Isää Jumalat kiittäkäm

149

   Waka up / waka up i Gudz nampn

   O Christicund morsian puhdhas

150

   Welsignat ware Jesu nampn

   Kiitett olcon Jesuxen nimi

151

   O Herre Gudh i himmelrijk / Giff

   O Herra Jumala taevast/ Me kiitäm

152

   Bewara oss Gudh i tijn ord

   Varjel Jumal sinun sanas

153

   Af Adams fall är plat förderffuat

   Ihmisen luondo turmelttu on

154

   O Herre Gudh aff himmelrijk / Hwadh

   O Herra quin asud taevas

155

   Beklagha aff all mijn sinne

   Valitta vaikjast mahdhan

156

   Ach wij syndare arme

   Voi meitä köyhii synneisit

157

   O Gudh förlän migh tina nådh

   O Jumal anna minull armos

158

   (Jagh wil min Herre Gudh)

   Jesusta tahdhon kiittä

159

   Allena til tigh Herre Jesu Christ

   Tyghös Herra Jesu Christe tulen

160

   Jagh ropar til tigh / O Herre Christ

   Sun tyghös Herra Christe huudhan

161

   O Gudh hwem skal iagh klaga / Then sorgh

   O Jumal kenen edhes valitan

162

   O menniskia wilt tu betänckia

   O ihminen ajatel aina

163

   Mitt hierta hwij grämer tu tigh

   Mielen mix sured mailman pääll

164

   Medhan man leffuer i werlden sell

   Niin cauvan cuin me eläm tääll

165

   Waker up i christne alle

   Te christityd ylös herädkätt

166

   Een syndigh man som lågh

   Yx inhiminen synnis synneinen maanut

167

   (Hwadh min Gudh wil)

   Mitäs Jumal tahdhod tapahdu tott

168

   Ewinnerligh är mitt hopp til Gudh

   Mun toevon on ijäenen Jumalan pääll

169

   O Gudh hwem skal iagh klaga / Mijn synd

   Vaevainen valitan vaickjast

170

   (Lustigh aff hiertans grunde)

   Sydhämest muista mahdham

171

   [O Herra Jumal quin caicki oled luonut ]

   O Herra Jumal quin caicki oled luonut

172

   [Armon liiton engel]

   Armon liiton engel

173

   Jesu som är wår Frelsare

   Christe mailman vapahtaja

174

   Sigh frögde nu Himmel och iord

   Riemuidcan maa, taevas vahvast

175

   [Caick quin Christusta cunnjoitid]

   Caick quin Christusta cunnjoitid

176

   (Tigh ware lof och prijs O Christ)

   Täll ajall autuall ylistämme

177

   O reene Gudz Lamb oskyldigt

   O puhdhas Jumalan Caridza

178

   Förläna oss Gudh så nådeligh

   Suo meillen raoha Herra nyt

179

   Tigh Herre mildh iagh tacka wil

   Mun Jumalan, sua kiitän ain

180

   (Jagh wil aff hiertans grunde)

   Tänn Herra corvas cumar

181

   O Gudh tijn godheet tacke wij

   O Jumal sun hyvyttäs kiitäm

182

   Tacker Herranom som är ganska blijdher

   Kiittäkäm Herraa, quin on hyvä ijan

183a

   Gudh Fader uthi himmelrijk/ Gudz son

   Jumal taevast Isä hyvä

183b

   Ole kiitett Isä Jumala

   [Gudh Fader uthi himmelrijk/ Gudz son]

184

   Wij som leffue på werlden her

   Me quin eläm maan päällä

185

   Hela werlden klaghar sigh

   Coco mailma valittane

186

   Låt oß thenne kropp begrafwa

   Haodhadcame rumis tämä

187

   Medh glädie och frijd far jagh nu hädan

   Raohas ratki tääld nyt lähdhen

188a

   O Jesu Christ sann Gudh och man

   (O Jesu Christ Jumalan Poica)

188b

   O Jesu Christe wiatoin

   [O Jesu Christ sann Gudh och man]

189

   När min tijdh och stund kommen är

   Cosca aicani tullut jo on

190a

   Iam moesta quiesce querela

   Iam moesta quiesce querela

190b

   Hörer til i christrogne alle

   Te christityd cuulcatt nyt caicki

191

   [Sanoi Pietar: duomjo päevän]

   Sanoi Pietar: duomjo päevän

192

   [Sanoi Pietar: duomjo päevän]

   Sanoi Pietar: duomjo päevän

193

   (Jagh will edher quädhe aff hiertans grund)

    

194a

   (Om menniskiones fäfengelighet)

   Ihmisten elämän surkiudhest

194b

   (Om menniskiones fäfengelighet)

   [Ihmisen paliost tyhmydest]

195

   (Jag sägher edher wänner käre)

    

196

   (Migh tyckes at werlden hon är underligh)

   Mun mielestän mailma on camala

197

   O Rom går thet nu så medh tigh

   Ruomi röyckiä cuing kätes käy nyt?

198a

   (Wendt aff o Herre)

   Ota pois Jumal

198b

   Wendt aff tijn wrede

   Ota pois Jumal

043

   Mix kiucus samovat pacanat

   (Hielp Gudh hwad för en jämmerlig ting)

033

   Linna luja on Jumala

    

139

   Jvmal on meidhän väkevä apum

   (Gudh är wår starckheet och tilflycht)

024

   Ah Jumal, cuin edhestaesen käi

    

060

   Hädhäs huudan ja edzin Herraa

    

141

   Christus vastan viholisians

    

057

   Ellei cartnoit ja taloita

    

029

   Suun / sydhämän / sielun kiitäkän

   (Min siäl skal uthaf hiertans grund)

051

   Cvin Jesus kävi hahtehen

    

141

   Cvin Jesus vuorell kircastui

    

044

   Herodes häijyn elkinen

    

160

   Näin suurest Jumal armahtan on

   (Altså haffuer Gvdh oss til frögd )

112

   Se qvin tahto autuas olla

    

013

   Me uscom pääll yhdhen Jumalan

   På Gudh fader iag stadigt tror

130

   Yö hirmuinen nyt hämmästyi

    

013

   O caickein cappalten luoja

    

139

   Caickein luondo cappalten silmäd

    

138

   Kiitett ole Herra Jumal

   (Herre Gud wij tigh nu prijse / och)

152

   Jesuxen nimen vaellamme

   (Uthi Gudz namn nu rese wij)

137

   Isä haldja maan taevan

    

138

   Christe sinä apum ehdhi

    

153

   Herra aicanam raoha laina

    

174

   Niin cuin Herra caickein pyhin

    

139

   Christus qvin edhestäm cuoli

    

123

   Jesus Isäns tahdhon täytti tääll

    

118

   Jesus tääld voiton cunnjan cans

    

123

   Herran hengi ilman alust

    

078

   Adam Eva alust syndii teid

    

142

   Svn pyhä sanas o Jumal

   (O Herre Gudh / tin helga Budh)

157

   Jvmalan pääll panen turvan

    

014

   Jumalat kiittä yli aica mahdham

    

057

   Jvmal asetti avjoskäskyn

    

059

   Avtuan onni on, joll Jumala

    

036

   Qvin Christus Seoracundans racasta

    

158

   Idz Isä asetid armost

   (Af himmels högd / giffue Gudh frögd)

051

   Idz Jumalan alust (tiedhäm)

    

060

   Herra casvos käänä puolem

    

178

   Cvin hätä kova käsis on

   (När wij j höghsta nödhen ståå)

158

   O Jesu elämän Herra

    

078

   O Isä Jumal / qvin asud taevas

   (Ah Herre Gudh i högden boor)

157

   Jollem voi vastoinkäimist välttä

   Må jagh olyckan eij undgåå

056

   Älkäm pahaxen pangho sitä

    

189

   Ah Isä päälläm armadha

    

142

   Mitäs Jumal tahdhot tapattu tott

   (Hwadh min Gudh wil altijd thet skeer)

060

   Ole hyväs turvas Christitt

    

189

   Vissist Jesu Christ sen tiedhän

   (Ach Jesu Christ tin nådh betee!)

160

   O Jesu Christ Jumalan Poica

   O Jesu Christ sann Gudh och Man

117

   Christus ja Apostolid aicanans

    

036

   Taaen elämän peräst parambat

    

132b

   O Pyhä Hengi tule tänn

    

139

   Nyt Herraa ylistäkäm vahvast

    

118

   Pääsjäis pyhän pääsin päevän

   (War wälkommen tu höga Fäst )

122

   Christus astui ylös taevas

    

009

   Svullans tyhmäd kyll kerskavad

    

178

   O Herra caickiwaldias

    

093

   (In dulci jubilo)

   Ilon cans veisatcam