Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia


Etusivu   Tietoa käsikirjoituksista   Vanhat virsisävelmät   Loimijoen käsikirjoitus
 

Virtuaalikatedraali
 
VK 1605
VK 1701
VK 1986
 
RVK 1697
RVK 1986
 
Lat./Saks.

Vanhojen virsisävelmien editio   Loimijoen käsikirjoituksen editio

Suomen vanhat virsisävelmät

Valitse vanhojen virsisävelmien editiosta vuoden 1701 virsikirjan mukaan

JärjestäJärjestä

001

Nämät ne kymmenen käsky owat

002

Se cuin tahto Christit olla

003A

Herra Jumal asuwa taiwas

004

Me uscom yhden Jumalan pääl/ Joca

005

Me uscom yhden Jumalan pääll/ Isän

006

O Jumala sinua me kijtämme

007

O Jumal sinua kijtäm

008

Se cuin tahto autuas olla

009

Me uscom pääll yhden Jumalan

010

Isä meidän ylhäll taiwas

011

O Herra Jumal armollinen Isä

012

O Sinä meidän Isäm ylhäldä taiwast

013

Meidän Isäm Sinua rucoilem

015

Herra Christus tuli Jordanill

016

Christus käski Sanans saarnatta

017

Jesus Christus lunastajam

018

Kiittäkäm Herra Jumalt ylhäld taiwast

019

Kehu kielen, muista mielen

023

O Christityt nyt iloitcam

024

Autuas se cuin ei käyskele

025

Mix kiucus samowat pacanat

030

O Herra Jumala Taiwaast / Me kyllä

032

Suullans tyhmät kyll kerscawad

033

Herra cuca sinun Majasas

036

Olcon Herra sinull laupias

037

Christus Cuoleman kiwus sanoi

038

Mikä silloin taita puuttu

040

Tygös Jumala ikäwöitzen aina

043

Päälles minä Herra uscallan

045

Älwös sinä pahaxes pango

047

Autuas autta köyhä waiwaist

050

Weisaan yhdest corkiast Cuningast

051

Meidän linnam onJumal taiwas

052

Linna luja on Jumala

053

Jumal on meidän wäkewä apum

054

Ole armolinen minull Jumal

055

Armahda päällem Jumala

056

Mix kerscat wäkewä Sangar

057

Olettac te mykät nijn ratki

061

Jumala päällem armahtacon

062

Auta mua Jumalani täsä tuscas

064

Ach Jumal, cuin edestaisin käy

065

Hädäs huudan etzin Herraa

066

Herra Cansas perittäwäs pääll

067

Jumal seiso Jumalain seas

069

Herra cuin armollinen olit

071

O Herra Jumala Taiwaast, Olet sinä

072

Joca corkeimman turwis istu

074

Ain weisatcam Herrall

076

Minun sielun kijtä Herra / Monen kerran

077

Minun sielun kijtä Herra / Ja hänen

078

Sanoi Herra asuwa Taiwas

083

Cosc murhe ja waiwa päällen käy

085

Jos ei Herra auta meitä

086

Jos ei Herra rakenna Huonetta

087

Ellei cartanoit ja taloja

088

Autuas se cuin pelkä Herraa / Ja hänen

089

Sinun tygös Herra tulen

091

Ynnä yxi yhteys

092

Juur wirtais wieres Babylon

096A

Suun/ sydämen/ sielun kijttäkän

097

Jerusalem pyhä Caupung

098

Kijttäkät Herra / Kijttäkät Herra

100

Minun sielun suurest ylistä Herra

101

Minun sielun suurest kijttä Herra

102

Kijtetty olcon Herra Israelin Jumala

103

Kijtett ole Israelin Jumala

104

Laske nytt Herra sinun palweljas

105

Päästä nyt Herra palweljas

106

Seuracunda iloitze

108

Esaijall Prophetall tapahtui

109

Christus Jumalan Poica

110

O Jesu Christ cuin Luondom sait

111

Tule toiwottu turwa tän

112

Cunnioittacam Christust Cuningast

113

Riemuit me mahdam wahwast

114A

Iloitze Christicund sydämest

115

Tapahtui täällä tain päiwän päällä

116A

Tule toiwottu turwa tän

116A

Pyhä Christicund iloitze

117

Ole kijtetty Jesu Christ

118

Caicki Christityt / Iloitcan

118W

Christus alas astui Taiwahast

119

Sijt on meill iloinen aica

120

Lauluja nyt laskecam

121

Engel Paimenill puhui sanoill näill:

122

Engel ilmestyi Taiwaast

123

Ratk riemuita me mahdam

124

In dulci jubilo

125

Ilon cans weisatcam

126

Meill Taiwan corkia Cuningas

127

Paitz miehet/ miehen Jumalan

128

Cuin kirckast Cointähti coitta

129

Iloitcam sijs caicki

133

Kijtet olcon Jesuxen Nimi

139

Piltin synnytt Bethlehem

140

Yx Lapsi syndyi Bethlehemis

142

O Jesu cuingas olet pijnattu

143

Jumal aut minä taidaisin

144

Christuxen pijna muistacam

145

Jesus Ristin päällä ripui

145A

Jesus Ristin päällä ripui

145A

Jesus Ristin pääll ripui

146

O Puhdas Jumalan Caritza

155

Iloitcam pääsiäis juhlast

156

Christus cuin cuoletettin

157

Jesus Christus Uhrix meille

157W

Christus nous ylös cuoleman haudast

158

Iloisest Jesuxell kijtost weisat mahdam

159

Jesus nous cuolluist ylös

160

Jesus cuolluis ollesans

161

Christus Caritza pyhä pijnattin

162

Päsiäis Pyhän pääsin päiwän

163

Päsiäis päiwää nytt pitäkäm

164

Jesus Christus wißist wahwast

165

Jesus Christus sielun turwa

168

Jesus tääld woiton / cunnian cans

169

Jesus Isäns tahdon täytti tääll

171

Nyt wietäm aica autuast

173

Tule Pyhä Hengi luoja

174

Tule Luoja lohduttaja

175

Tule Pyhä Hengi Herra Jumal

176

O Pyhä Hengi / tule nyt tän

177

O Pyhä Hengi tule!

178

Herran Hengi ilman alust

180

Christus astui ylös Taiwas

181

Christus Taiwas ylös meni

183

O laupias Isä Herra Jumala

184

Isä Jumala Taiwaast, Älä

185

O Herra Jumala Taiwaast / Me kijtäm

186

Täll ajall autuall ylistämme

187

Ainoan Jumalan corkeudes

188A

Isä Jumal waldias Herra

189

Pyhä on Isä Jumala

192

O Herra Jumal cuin caicki olet luonut

193

Armon lijton engel

197

Riemuitcan Maa / Taiwas wahwast

198

Caick cuin Christusta cunnioitit

199

Moni Awio käsky laitta

200

Cuin Jesus astui hahten

201

Taiwan Waldacunda on wedett

202

Kylwäjä siemenens meni kylwämän

203

Näin suurest Jumal armahtan on

204

Weisatcam nyt rickast Miehest

205

Yx ricas Mies / wäkewä työs

206

Jumal on wedet Miehen werrax

208

Cuin Jesus wuorell kircastui

209

Nijn Jesus puhui wertauxill

211

Ylpeys on wica sangen suur

212

O Ihminen ajattel aina

214

Yx Cuningas tahdoi lucu laskee

215

Te Christityt ylös herätkät

216

Christicund Christuxell kihlattu

217

Cutzu Christus: Caick tygön tulcat

218

Tulcat tänn caick / sano Jumalan Poica

219

Herodes häijyn elkinen

220

O Herra cuin asut Taiwaas

221

Adam Ewa alust syndi teit

222

Ihmisen luondo turmeldu on

223

Woi meitä köyhiä synneisit:

224

Nyt caicki Christityt iloitcat

225

Jumala suurest hywydest

227

O Herra sinun pyhä Sanas

228

Iloitcat nyt tähän aican

229

O Christicund Morsian puhdas

230

Sinun Pyhä Sanas o Jumal

238

Ole kijtet Isä Jumala

240

Ruomi röyckiä cuing kätes käy nyt?

241

Isä Jumalat kijttäkäm

244

Jumalan pääll panen turwan

246

Nyt tänn tulcatt Christityt ja cuulcat

247

Tygös Herra Jesu Christe

254

Walitta waikiast mahdan

255

O Jumal kenen edes walitan

256

Waiwainen walitan waikiast

257

Yx Ihminen synnis syndinen maanut

260

Herra casvos käänä puolem

261

Jesusta tahdon kijttä

262

O Jesu elämän Herra

268

Mitäs Jumal tahdot tapahtu tott

268

Mitäs Jumal tahdot tapahtu tott

272

Mailmas mainittavat menot

275

Ihmisen Elämän surkiudest

277

Minun mielestän mailma on camala

279

O Herra Jumala Taiwast, Waikiasti

283

Nijn cuin Herra caickein pyhin

283

Nijncuin Herra caickein pyhin

284

O Jumal anna minull Armos

285

Sinun tygös Herra Christe huudan

286

Mielen mix suret mailman pääll

288

Jollem voi vastoinkäimist välttä

296

Warjel Jumal sinun Sanas

297

Jumal Taiwast Isä hywä

303

Jumalat kiittä yli aica mahdham

306

Ota pois Jumal

306

Ota pois Jumal

307

Ach Isä Jumala cuin asut taiwas

308

Älkäm pahaxen pangho sitä

309

Ah Isä päällem armadha

310

OHerra Caickiwaldias

311

Suo meillen rauha Herra nyt

313

Herra aicanam rauha laina

323

Jumala cuin caicki loi

324

Jumala asetti Awioskäskyn

325

Autuan onni on / joll Jumala

326

Cuin Christus Seuracundans racasta

327

Itz Isä asetit armost

328

Idz Jumalan alust (tiedhäm)

335

Jesuxen Nimeen waellamme

336

Isä haldia maan / taiwaan

337

Christe sinä apun ehdi

339

Caickein luondo cappalden silmät

340

Nyt Herraa ylistäkäm wahwast

341

O Jumal sinun hywyttäs kijtäm

342

Weisatcam sydämmen pohjast

343

Kijtet ole Herra Jumal

344

Kijttäkäm Herra cuin on hywä ijan

347

Mun Jumalan sinua kijtän ain

348

Tänn Herra corwas cumar

349

Sydämest muista mahdan

354

Yö hirmuinen nyt hämmästyi

356

Kijtän sinua poicas cautt

358

Nyt näemme sen siunatun Päiwän

359

Kijtän sinua Isä Jumal

365

Jumalan säädyn perästä

366

Christe paiste / kircas päiwä

367

Päiwä tyköm pois culke

370

Christe päiwä on kädesäs

376

O caickein cappalden luoja

378

Nijn cauwan cuin me eläm tääll

381

Minun toiwon on ijäinen Jumalan pääll

382

O Jesu Christ Jumalan Poica

386

Ole hywäs turwas Christitt

387

O Jesu Christe wiatoin

387

O Jesu Christe wiatoin

388

Cosca aicani tullut jo on

393

Wißist Jesu Christus sen tiedän

395

Rauhas ratki tääld nyt lähden

396

Me cuin eläm Maan päällä

397

Coco Mailma walittane

398

Haudatcamme ruumis tämä

399

Te Christityt cuulcat nyt caicki

401

Christus ja Apostolit aicanans

409

Tain elämän peräst parembat