Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia


Etusivu   Tietoa käsikirjoituksista   Vanhat virsisävelmät   Loimijoen käsikirjoitus
 

Virtuaalikatedraali
 
VK 1605
VK 1701
VK 1986
 
RVK 1697
RVK 1986
 
Lat./Saks.

Vanhojen virsisävelmien editio   Loimijoen käsikirjoituksen editio

Suomen vanhat virsisävelmät

Valitse vanhojen virsisävelmien editiosta Ruotsin vuoden 1986 virsikirjan mukaan

JärjestäJärjestä

009

Min själ skall lova Herran

018

Allena Gud i himmelrik

033

O Jesus Krist, som mänska blev

035

Din spira, Jesus, sträckes ut

050

Kom, Skaparande, Herre god!

051

Kom, helge Ande, Herre Gud

070

O Jesus, än de dina

095

Ditt verk är stort, men jag är svag

104

Gläd dig, du Kristi brud

112

Världens Frälsare kom här

124

En jungfru födde ett barn i dag

125

Från himlens höjd jag bringar bud

130

Ett stjärna gick på himlen fram

131

Stå upp, o Sion, och lovsjung

131

Stå upp, o Sion, och lovsjung

143

Guds rena Lamm, oskyldig

146

Vad ljus över griften!

175

Den signade dag som vi nu här ser

186

Nu vilar folk och länder

209

O Gud, all sannings källa

237

Vår Gud är oss en väldig borg

243

Vi kristna bör tro och besinna

257

Pris vare Gud! Allena han

330

Du som härlig ställde

334

Dig vare lov och pris, o Krist

336

Gud trefaldig, stå oss bi

345

Var man må nu väl glädja sig

346

O Gud, du av barmhärtighet

350

Vår Herre Krist var Sonen

361

O du helge Ande, kom

362

O Helge Ande, dig vi ber

364

Kom, helge Ande, till mig in

364

Kom, helge Ande, till mig in

365

Helige Ande, sanningens Ande

372

O Fader vår, barmhertig, god

373

Behåll oss vid ditt rena ord

390a

Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör!

400

Gud vare lovad! Han som i sin godhet

405

Hur fröjdar sig i templets famn

424

Jag höja vill till Gud min sång

430

Var kristtrogen fröjde sig

431

Dig vare lov, o Jesus Krist

439

Det går ett tyst och tåligt lamm

464

Krist är uppstånden

464

(Kristus som själv var skuldlös)

464

(Kristus som själv var skuldlös)

467

I dödens bojor Kristus låg

471

Om Kristus döljes nu för dig

478

Du morgonstjärna, mild och ren

526

Att be till Gud han själv oss lär

529

Jag till din måltid bjudits in

533

En syndig man låg sänkt i syndens dvala

537

Ur djupen ropar jag till dig

539

Vänd bort din vrede

539

Vänd bort din vrede

543

I Dig, o Herre Jesus kär

546

O Jesus Krist, du nådens brunn

547

Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag?

550

På dig jag hoppas, Herre kär

560

Var glad, min själ, och fatta mod

564

Till dig jag ropar, Herre Krist

594

Giv folken fred, giv själen frid

621

O Jesus, när mitt liv släcks ut

623

Låt gråten och klagan få stillna

623

Låt gråten och klagan få stillna

675a

(Min själ prisar Herrens storhet)

676a

(Välsignad är Herren, Israels Gud)

677a

(Herre, nu låter du din tjänare gå hem)