Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-AkatemiaÖppningssida
   Om handskrifterna   Gamla psalmmelodier   Loimijokihandskriften
 

Virtuaalikatedraali
 
VK 1605
VK 1701
VK 1986
 
RVK 1697
RVK 1986
 
Lat./Saks.

Vanhojen virsisävelmien editio   Loimijoen käsikirjoituksen editio

Suomen vanhat virsisävelmät

Välj från editionen Gamla psalmmelodier enligt den svenska psalmboken 1986

JärjestäJärjestä

677a

(Herre, nu låter du din tjänare gå hem)

464

(Kristus som själv var skuldlös)

464

(Kristus som själv var skuldlös)

675a

(Min själ prisar Herrens storhet)

676a

(Välsignad är Herren, Israels Gud)

018

Allena Gud i himmelrik

526

Att be till Gud han själv oss lär

373

Behåll oss vid ditt rena ord

175

Den signade dag som vi nu här ser

439

Det går ett tyst och tåligt lamm

334

Dig vare lov och pris, o Krist

431

Dig vare lov, o Jesus Krist

035

Din spira, Jesus, sträckes ut

095

Ditt verk är stort, men jag är svag

478

Du morgonstjärna, mild och ren

330

Du som härlig ställde

124

En jungfru födde ett barn i dag

533

En syndig man låg sänkt i syndens dvala

130

Ett stjärna gick på himlen fram

125

Från himlens höjd jag bringar bud

594

Giv folken fred, giv själen frid

104

Gläd dig, du Kristi brud

336

Gud trefaldig, stå oss bi

400

Gud vare lovad! Han som i sin godhet

143

Guds rena Lamm, oskyldig

365

Helige Ande, sanningens Ande

405

Hur fröjdar sig i templets famn

543

I Dig, o Herre Jesus kär

467

I dödens bojor Kristus låg

424

Jag höja vill till Gud min sång

529

Jag till din måltid bjudits in

050

Kom, Skaparande, Herre god!

051

Kom, helge Ande, Herre Gud

364

Kom, helge Ande, till mig in

364

Kom, helge Ande, till mig in

464

Krist är uppstånden

623

Låt gråten och klagan få stillna

623

Låt gråten och klagan få stillna

009

Min själ skall lova Herran

186

Nu vilar folk och länder

372

O Fader vår, barmhertig, god

209

O Gud, all sannings källa

346

O Gud, du av barmhärtighet

362

O Helge Ande, dig vi ber

546

O Jesus Krist, du nådens brunn

033

O Jesus Krist, som mänska blev

621

O Jesus, när mitt liv släcks ut

070

O Jesus, än de dina

361

O du helge Ande, kom

471

Om Kristus döljes nu för dig

257

Pris vare Gud! Allena han

550

På dig jag hoppas, Herre kär

131

Stå upp, o Sion, och lovsjung

131

Stå upp, o Sion, och lovsjung

564

Till dig jag ropar, Herre Krist

537

Ur djupen ropar jag till dig

146

Vad ljus över griften!

390a

Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör!

560

Var glad, min själ, och fatta mod

430

Var kristtrogen fröjde sig

345

Var man må nu väl glädja sig

547

Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag?

243

Vi kristna bör tro och besinna

539

Vänd bort din vrede

539

Vänd bort din vrede

112

Världens Frälsare kom här

237

Vår Gud är oss en väldig borg

350

Vår Herre Krist var Sonen