Avdelningen för kyrkomusik    Den virtuella katedralen

Suomi    Svenska    Deutsch    English

Sibelius-Akatemia


Öppningssida
   Om handskrifterna   Gamla psalmmelodier   Loimijokihandskriften
 

Virtuaalikatedraali

 

GAMLA PSALMMELODIER FRÅN FINLAND
 

 

Vanha koraalikäsikirjoitus

Handskrifterna

På de här nätsidorna presenteras psalmmelodier från finländska 1500- och 1600-talshandskrifter. Hanskrifterna och melodierna presenteras litet utförligare på finska än på andra språk (se Om handskrifterna). Loimijokihandskriften, som möjligtvis härstammar från 1580-talet, torde vara den äldsta omfattande samlingen psalmmelodier från det Svenska riket. Det förefaller som om melodierna kopierats från tyska källor. De flesta melodierna har svenska textinledningar, men i några fall saknas de. Några melodier har inte varit i allmänt bruk varken i Sverige eller i Finland. Den mest bekanta av handskrifterna är den så kallade Koralboken från Kangasala, som bygger på både svensk- och finskspråkiga psalmböcker och är skriven år 1624 av Jacobus Francisci. Två handskrifter som härstammar från Ilmola (Ilmajoki) i Österbotten påminner om Kangasalahandskriften; Liber Templi Ilmolensis är troligen äldre och Notae Psalmorum yngre än Kangasala 1624.
 

Internetutgåvorna

Nätutgåvan Gamla psalmmelodier bygger på nämnda tre handskrifter vars melodier överförts till nutida notskrift. Utöver detta kan man betrakta den ursprungliga notbilden till 198 psalmmelodier. Melodiernas ordningsföljd motsvarar huvudsakligen 1589 års svenska psalmbok, men melodierna kan också sökas enligt ordningsföljden i Hemming av Maskus finska psalmbok (1605), de finska psalmböckerna från 1701 och 1986, den svenska psalmboken 1695 och Svenska kyrkans psalmbok 1986 samt enligt de gängse tyska eller latinska textinledningarna som sammankopplas med ifrågavarande melodier. Av Loimijokihandskriften, som avviker från de andra, har utarbetats en självständig Loimijokiedition.

Utgåvorna bygger på docent T. Ilmari Haapalainens doktorsavhandling från 1976 och på hans och professor Erkki Tuppurainens gemensamma arbete i början av 2000-talet. Det sistnämnda arbetet har skett vid Sibelius-Akademins avdelning i Kuopio och med stöd av Finska Kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Luterilaisen kulttuurin säätiö (Fonden för luthersk kultur).

Fotografering av det ursprungliga notmaterialet och notskriften i editionerna: Erkki Tuppurainen
Editionernas tekniska utformning: Timo Lehtonen