Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia

Hakusivulle
SHU
 
Virret
Psalmi
Tekstit
Evankeliumi
Erityistä
 
Kuoro
Soolo
Urut
 
Bachin kantaatit

Kirkkovuosi soi

Tapaninpäivä

Bachin kantaatit

Tapaninpäivälle on säilynyt kolme Bachin kantaattia:
- Darzu ist erschienen der Sohn Gottes (BWV 40)
- Christum wir sollen loben schon (BWV 121)
- Selig ist der Mann (BWV 57)

Lisäksi Bachin jouluoratorion toinen kantaatti on osoittettu 2. joulupäivälle; tällöin päivän evankeliumina luetaan katkelma Luukkaan jouluevankeliumista.

BWV 40 on Bachin ensimmäiseltä Leipzigin palvelusvuodelta 1723. Kantaatin juhlallinen alkukuoro on sävelletty 1. Johanneksen kirjeen tekstiin: "Sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot." (1. Joh. 3: 8) Tenorin resitatiivia, joka lainaa Johanneksen evankeliumin "joulukertomusta" (Sana tuli lihaksi, Joh. 1: 14), seuraa kuoron koraali, ensimmäinen kantaatin kaikkiaan kolmesta koraalista. Bachin ajan kuulijalle tuttujen jouluvirsien säkeistöt jäsentävät kantaatin kokonaisuutta. Niiden lomaan sijoittuvat vielä basson aaria, alton resitatiivi ja tenorin riemukas aaria Christenkinder, freuet euch!

BWV 121 on koraalikantaattien vuosikerran edustaja, sävelletty jouluksi 1724. Virsi ei ole enää nykyisessä suomalaisessa virsikirjassa, edellisessä kylläkin (virsi 13 / vk. 1938). Koraalin Christum wir sollen loben schon aloitus ja päätös muodostavat kantaatin kuorokehykset. Muut säkeistöt saavat eri äänialojen aarioissa ja resitatiiveissa vapaammin muotoillun hahmon.

BWV 57 (vuodelta 1725) on rakenteeltaan dialogi. Alfred Dürrin mukaan juuri tämä kantaatti on päivän varsinainen Stefanos-kantaatti, vaikkei marttyyri Stefanosta mainitakaan nimeltä. Kantaatin teksti on Georg Christian Lehmsin, joka on vapaasti liittänyt Jeesuksen ja Sielun (Seele) vuoropuheluun ajatuksia päivän epistolasta ja evankeliumista. Lehms tuo tekstinsä myös "jokamiehen" tasolle. Rauhattoman sielun vuoropuhelu Vapahtajan kanssa päättyy kysymykseen: "Tässä on sieluni, mitä siis lahjoitat minulle?" Päätöskoraali vastaa tähän sanoin: "Jään aina ja ikuisesti ystäväksesi!" Näin saa vahvistuksen myös kantaatin avausaarian (basso) Jaakobin kirjeen lupaus: "Autuas se, joka koettelemuksessa kestää." (Jaak. 1: 12)