Avdelningen för kyrkomusik    Den virtuella katedralen Sibelius-Akatemia
 
Virtuaalikatedraali
 
 

Orgelfakta

Lär känna instrumentens drottning!

Orglar brukar planeras och byggas så att de utgör en fast del av en helhet - en kyrka eller konsertsal, en skola eller ett hem. Därför är orglar alltid individer med speciella särdrag. Storleken kan variera mellan dels små orglar i hem eller byakyrkor, dels väldiga instrument i domkyrkorna. Ändå bygger alla orglars funktion på samma princip: Ett fläktverk upprätthåller ett lufttryck som kanaliseras in i olika pipor beroende på vilken tangent på klaviaturerna man trycker på och vilka stämmor man använder.
 
Denna grundprincip har under århundradena förverkligats på många olika sätt. På dessa sidor beskrivs ett enkelt mekaniskt maskineri.

Orgelns uppbyggnad och orgelterminologi (på finska)
Orgelterminologin är grupperad enligt orgelns huvudsakliga beståndsdelar och innehåller korta förklaringar för ca. 160 termer och orgeldelar, med illustrationer.

Orgelns klang (på finska)
Man kan klicka fram prover på den rika klangvärld orgeln bjuder på. Proverna är upptagna på Somero kyrkas Zachariassen-orgel och omfattar klangerna från dels enskilda stämmor, dels kombinationer av stämmor.

I orgelskåpet (på finska)
Man kan "stiga in" i orgeln och undersöka den inifrån. En panoramabild inifrån Porthan-orgeln i Kotka kyrka öppnar sig.

Fasadgalleriet (på finska)
Orgelns fasad planeras ofta noggrant för att få instrumentets struktur att passa in i byggnadens och rummets arkitektur. Föreliggande samling innehåller bilder av orgelfasader av olika ålder, planering och fabrikat i olika delar av Finland.