Avdelningen för kyrkomusik    Den virtuella katedralen Sibelius-Akatemia
 
Virtuaalikatedraali
 
 

Leta efter instrument   Finlands orgelhistoria   Orgelbyggare   In English

Historiska orglar i Finland

 

Nauvon positiivi

Före år 1700 byggdes det nästan 40 orglar i Finland, men på några få undantag när förstördes de under Stora ofreden 1714-21. Efter detta krig byggdes nya och restaurerades gamla orglar, och år 1809, då Finland blev ett kejserligt storfurstendöme under Ryssland, fanns det redan över 30 orglar i landet. Under 1800-talet tillkom sedan ett rekordantal nya orglar, och år 1900 var de flera än 400. Det fanns många orsaker till den snabba ökningen. Välståndet ökade, den nationella kulturen utvecklades och befolkningens bildningsgrad steg. Utbildningen för kantor-organister medförde allt skickligare orgelhanterare. Och samtidigt som många nya kyrkor byggdes var det många privatpersoner och inrättningar som skaffade sig orglar under senare hälften av 1800-talet. Härmed kom det inhemska orgelbyggandet att få en etablerad ställning.

För närvarande finns det ca. 1400 orglar i vårt land. Tre fjärdedelar av dem ägs av församlingarna, medan de övriga finns i museer, läroinrättningar och privata hem. Under alla tider har orglarna modifierats och förnyats. Visserligen har originalutförande blivit ett värde i sig idag, men instrumenten kan vara levande och hela även som modifierade. Vår presentation omfattar ca. 140 nu existerande orglar som byggts före 1917. En del av dem är helt i ursprungligt skick, en del har genomgått större eller smärre förändringar. Om en orgels stomme och väderlådor alias luftlådor förnyats räknas orgeln som ett nytt instrument med gamla beståndsdelar.

De orglar som bevarats visar att Finland har en egen orgeltradition. Kännedom om den underlättar förståelsen av nutida inriktningar och byggnadssätt.

Man kan bekanta sig med vår orgelsamling kronologiskt, eller alternativt utgå från byggaren, området eller tidsperioden. Man kan också klicka fram de färdiga alternativen, som innehåller särskilda grupper.

 

Till Sökningssidan (på finska)