Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali VirtuaalikatedraaliSibelius-Akatemia
 
Virtuaalikatedraali
 
 

Soitinhaku   Suomen urkuhistoria   Urkujenrakentajia   In English

Suomen historiallisia urkuja

 

Nauvon positiivi

Tervetuloa tutustumaan suomalaisiin historiallisiin urkuihin!

Suomeen rakennettiin ennen vuotta 1700 lähes 40 urut, jotka paria lukuun ottamatta tuhoutuivat Ison vihan aikana 1714-21. Sodan jälkeen rakennettiin uusia urkuja ja korjattiin entisiä, ja vuonna 1809, kun Suomesta tuli Venäjän suuriruhtinaskunta, oli urkuja jo yli 30. 1800-luvulla urkuja rakennettiin enemmän kuin koskaan ennen: vuonna 1900 soittimia oli maassamme jo yli 400.

Urkujen määrän voimakkaaseen kasvuun oli useita syitä. Maa vaurastui, kansallinen kulttuuri kehittyi, ja kansan sivistystaso kohosi. Kanttoriurkureitten koulutus toi urkujen ääreen yhä ammattitaitoisempia muusikoita. Lisäksi rakennettiin paljon uusia kirkkoja. Myös monet yksityiset henkilöt ja laitokset hankkivat urkuja 1800-luvun jälkipuoliskolla. Samaan aikaan suomalainen urkujenrakennus vakiintui.

Tällä hetkellä maassamme on noin 1400 urkua. Niistä noin kolme neljäsosaa on seurakuntien omistuksessa ja muut museoissa, oppilaitoksissa ja yksityisessä omistuksessa.

Urkuja on kaikkina aikoina muuteltu ja uusittu. Alkuperäisestä asusta on nykyisin tullut arvo sinänsä, mutta soitin voi olla elävä ja ehyt muuteltunakin. Urkuesittelyssämme on noin 140 säilynyttä urkua ajalta ennen vuotta 1917. Näistä osa on muuttamattomia, osa on kokenut suurempia ja pienempiä muutoksia. Jos urkujen runkorakenteet ja ilmalaatikot uusitaan, kyse on jo uusista uruista, joihin on käytetty vanhempaa materiaalia.

Säilyneet urut osoittavat, että Suomella on oma urkuhistoria. Siihen tutustuminen auttaa ymmärtämään myös nykypäivän suuntauksia ja rakennustapoja.

Voit tutkia kokoelmaa kronologisesti, tai voit valita katseltavaksi tietyn rakentajan, haluamasi alueen tai määrittelemäsi ajanjakson urut. Voit myös käyttää valmiita valintapainikkeita, jotka sisältävät erityisryhmiä.

Tervetuloa tutustumaan suomalaisiin historiallisiin urkuihin!

 

Siirry historiallisten urkujen hakusivulle