Suomeksi | In English

Sivusto

Vaskisivuston syntymiseen on vaikuttanut ennen kaikkea tarve ymmärtää sellaisia vaskisoiton peruskysymyksiä, joita voidaan tarkastella luonnonlakien pohjalta. Tiedon kerääminen ja sen esittäminen yksinkertaisessa, havainnollisessa muodossa on ollut suurin työ sivuston laatimisessa. Soitinten valmistajien ja akustikkojen tutkimukset keskittyvät instrumentteihin ja soittajien mielipiteet pääasiassa henkilökohtaisiin tuntemuksiin. Tavoitteena on ollut poimia näistä lähteistä hyvin argumentoitu tieto ja esittää se käytäntöön sovellettavassa muodossa.

Sibelius-Akatemian innovaatiokeskuksen hanke- ja ideakilpailussa aihe katsottiin tarpeelliseksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Alulle panija oli trumpetinsoiton opettaja Simo Rantanen, joka on myös laatinut sivuston asiasisällön. Koska tästä näkökulmasta valmiiksi kerättyä aineistoa ei juuri ole olemassa, lähteinä on käytetty monenlaisia julkaisuja soitinkouluista tieteelliseen kirjallisuuteen. Maininnan ansaitsevat erityisesti ITG Journal -lehden (International Trumpet Guild) eräät artikkelit. Konsultaatioita on ollut Teknisen Korkeakoulun ja IWK:n (Institut für Wiener Klangstil) edustajien kanssa. Alunperin hankkeeseen oli tarkoitus liittää tutkimusta, joka ei toistaiseksi ole toteutunut, mutta sitä mukaa kun tutkimusprojekteja saadaan aikaan, niiden tulokset huomioidaan sivuston päivityksessä.


Tulostettava versio