Eläköön Sibelius-Akatemia!

Sibelius-Akatemian ystävät ry (ent. Vivat Academia ry) kokoaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt seuraamaan musiikkiyliopiston opetusta, tutkimusta ja konserttitarjontaa. Yhdistys edistää Sibelius-Akatemian tunnettavuutta, elävää yhteyttä musiikin opiskelijoihin, ammattilaisiin ja tutkijoihin sekä vuorovaikutusta Sibelius-Akatemian ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Yhdistys perustettiin vuonna 1996 ja se juhlii 20-vuotista toimintaansa 2016.

Yhdistyksen taustaa

Ystäväyhdistyksen keskeinen toimintaperiaate on ollut alusta asti kiinteä yhteys Sibelius-Akatemiaan, jonka monipuolinen profiili ja  kehitysvaiheet ovat heijastuneet yhdistyksen  järjestämien  tapahtumien sisällöissä ja esiintyjävalinnoissa. Toiminnan alkuvuosina   järjestettiin mm. avoimien ovien periaatteella mahdollisuuksia seurata opetusta  ja  haettiin ja saatiin ulkomaisille  vaihto-opiskelijoille  isäntäperheitä.

Ensimmäinen kotikonsertti järjestettiin 2003  professori Ellen Urhon luona, esiintyjänä oli opiskelijoiden lisäksi sellonsoiton emeritus professori Erkki Rautio. Vuosittain järjestyt kaksi kotikonserttia  ovat  tulleet  hyvin suosituksi intiimin luonteensa vuoksi. Perinteinen joulua edeltävän ajan konsertti on pyritty järjestämään  paikassa, joka ei ole tavallinen konserttitila. Muun muassa Korkeimman oikeuden, Kirkkohallituksen tai Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran salit ovat tulleet tutuiksi tämän myötä. Sibelius-Akatemian konserttisarjoihin liittyen jäsenille on järjestetty myös esittelyjä ja taiteilijatapaamisia ennen konserttia.

Yhdistys  järjestää myös matkoja. Ulkomaanmatkoista mainittavia ovat  matka  New Yorkiin Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin esiintymisen yhteydessä  1998, Tukholmaan Drottningholmin  hoviteatterin oopperaesitykseen 2002,  ja useankin kerran Tallinnaan Estonia-teatterin esityksiin. Kotimaassa yhden päivän retken yhteydessä on kotikonsertin intiimiys yhdistynyt mielenkiintoiseen matkakohteeseen. Yhdistettyjä konsertti- ja tutustumismatkoja on tehty mm. Kuopioon sekä oopperaesitykseen että myöhemmin viulukilpailun finaalia seuraamaan, Hämeenlinnaan, Lahteen, Loviisaan ja Sysmään.

Sibelius-Akatemian ystävät ry:n jäsenet ovat saaneet jäsenetuna myös alennuksia Sibelius-Akatemian konsertteihin.

Yhdistyksen puheenjohtajat 1996- 2016:
Ellen Urho, Seppo Siirala, Johanna Lindstedt, Aarno Cronvall, Marja-Leena Pétas-Arjava