Suomeksi | In English

Kolmimuunteisuus

Notaatiotapaa, jossa isku ('beat'; tyypillisesti neljäsosanuotti) jakaantuu niin, että ensimmäinen puolisko on jälkimmäistä pidempi (ja painokkaampi), kutsutaan yleisesti kolmimuunteisuudeksi.

Peräkkäiset kahdeksasosanuotit tulkitaan tällöin niin, että ensimmäinen on kestoltaan kaksinkertainen jälkimmäiseen nähden. Toisin sanoen kahdeksasosanuottien kestot ovat suhteessa 67/33 kun nuottikirjoitus osoittaa suhdetta 50/50. Kestojen välinen suhde riippuu monista tekijöistä mm. temposta. Nopeissa tempoissa (ja toisaalta hyvin hitaissa) kestojen välinen suhde lähenee nuottikirjoituksen osoittamaa suhdetta.

Periaatteessa kestosuhteiden ääripäinä ovat 50/50 ja 75/25, joka vastaa pisteellistä 1/8-nuottia seuraavaa 1/16-nuottia. Myös pisteellisiä rytmejä tulkitaan toisinaan kolmimuunteisina. Esim. alla oleva katkelma tutun joululaulun alusta on kirjoitettu eri laulukirjoissa joko tavan a tai tavan b mukaan. Laulun tulkinta vastannee useimmiten kuitenkin tapaa c. Musiikki on kirjoitettu helposti luettavaksi ja luotettu siihen, että muusikko huolehtii oikeasta esitystavasta.

Kolmimuunteisuudesta käytetään myös nimitystä inegalisaatio.
Termi notes inegalés viittaa ranskalaisessa barokkimusiikissa tapaan, jossa aika-arvot esitetään kolmimuunteisina silloin kun ne ovat tietyssä suhteessa tahtiosoitukseen. Joidenkin tutkijoiden mukaan peräkkäiset samaa aika-arvoa olevat sävelet on tietyn tyyppisissä sävellyksissä voitu esittää eripituisina jo keskiajalta lähtien.

Jazzmusiikissa on vakiintunut tietty kolmimuunteisuuden notaatiotapa (ks. nuottiesimerkki alla):

 • neljäsosanuotti tulkitaan usein todellista kestoaan lyhyempänä ellei siinä ole tenutoviivaa
 • peräkkäiset (iskulta alkavat) kahdeksasosanuotit esitetään suhteessa 67/33 (eli 2:1)
 • synkooppirytmeissä tauko on hyvinkin tavallinen
 • pisteellinen neljäsosanuotti voidaan tulkita monellakin tavoin, nuottiesimerkissä ehkä tavallisin tulkinta
  1. staccato on aina lyhyt nuotti ilman aksenttia
  2. "hattuaksentti" eli (sforzato) on aina lyhytkestoinen
  3. "kiila-aksentti" on pidempi, mutta ei välttämättä täytä koko kestoa
  4. tenuto osoittaa täyden keston