Suomeksi | In English

Muunnesointujen merkitsemisestä

Duurisävellajissa esiintyvistä muunnosmollin soinnuista käytetään nimitystä modaaliset muunnesoinnut. Englanninkielisessä musiikkiterminologiassa käytetään termiä "mixture" (sekoitus), mikä viittaa siihen, että sävellyksessä on sekä duurin että mollin asteita. On esim. tavallista, että duurisävellajin 6. aste esiintyy alennettuna II, IV asteen kolmisoinnuissa.

Sointuastemerkintä pohjautuu kenraalibassomerkintään, eli kaikki intervallit lasketaan basson sävelestä lukien. Terssin muutokseen riittää pelkkä kromaattinen merkki (tahdit 1 - 3 ja 11). Muut kromaattiset muutokset kirjoitetaan intervallinumeron jälkeen. Tarvittaessa voidaan merkitä kaikkikin intervallit (tahti 5).

Soinnun alimman sävelen kromaattinen muutos kirjoitetaan sointusymbolin alapuolelle tai osoitetaan merkinnällä 1 (tahdit 6 - 7).

Kromaattinen merkki kirjoitetaan symbolin eteen silloin kun itse sointuaste alennetaan (tahdit 9 - 10, 12 ja 16). Napolilaisella sekstisoinnulla on vakiintunut symboli N6.

Mollisävellajissa tavallinen muutos on duuriterssi (ns. Picardin terssi tai picardilainen terssi) esim. sävellyksen loppusoinnussa (tahti 13).