Suomeksi | In English

Muunnesoinnut

Muunnesoinnuksi kutsutaan sointuja, jotka sisältävät kromaattisesti muunnettuja eli sävellajiin kuulumattomia säveliä (harmonisen mollin johtosävel kuitenkin kuuluu mollisävellajiin). Perinteisen ryhmittelyn mukaan välidominantit ovat ns. lainamuunnesointuja eli "toisesta sävellajista lainattuja sointuja". Modaaliset muunnesoinnut sisältävät säveliä "moodista", jonka perussävel on sama. Tavallisimpia ovat mollista muunnosduuriin lainatut soinnut, esim. f- mollisointu voi esiintyä C-duurissa. Mutta myös kirkkosävellajeihin viittaavat harmoniat ovat modaalisia, esim. F-duurisoinnun terssikäännös e-mollissa eli ns. napolilainen sekstisointu (N6), joka viittaa fryygiseen moodiin.