Suomeksi | In English

Vähennetty nelisointu

Mollisävellajin VII asteelle rakentuvaa nelisointua kutsutaan yleisesti dimisoinnuksi. Klassisessa musiikinteoriassa sitä kutsutaan vähennetyksi nelisoinnuksi, koska se sisältää pohjasävelestä lukien kaksikin vähennettyä intervallia: v5 ja v7.

Reaalisoinnuissa yleinen merkintätapa on joko dim7 (= diminished) tai °7. Pelkkä dim tai ° tarkoittaa periaatteessa kolmisointua, mutta käytännössä sointuun lisätään usein tuo kolmaskin päällekkäinen pieni terssi.

Sointu koostuu sävellajin aktiivisista sävelistä mikä tekee siitä itsestään hyvin aktiivisen ja se luetaankin dominanttisiin sointuihin. Sointu voidaan hahmottaa myös "pohjasävelettömänä" dominanttisointuna, jossa on mukana pieni nooni (tahti 2).

Sointu on tavallinen myös muunnosduurissa (tahti 3). Lisäksi on huomattava, että soinnullista jännitettä lisäävät lomittaiset tritonukset (tahti 4).

Vähennetty nelisointu voi dominanttisen luonteensa vuoksi olla myös välidominanttina. Alla olevassa nuottiesimerkissä kromaattisesti muunnetut sävelet etenevät merkkinsä mukaisesti seuraavaan sointuun. Myös soinnun tritonuksista ainakin toinen purkautuu terssiin tai sekstiin.