Suomeksi | In English

Soinnut

Soinnulla tarkoitetaan yleisesti enemmän kuin kahden sävelen soimista yhtä aikaa. Käytännössä kuitenkin esim. desiimi-intervalli voi hahmottua sointuna (s10 = duurisointu, p10 = mollisointu). Kolmisointu (engl. triad) muodostuu kahdesta päällekkäisestä terssistä, nelisoinnussa terssejä on päällekkäin kolme, viisisoinnussa neljä jne. Ns. terssipinoajattelu onkin muovannut voimakkaasti käsitystämme soinnusta: sointu mm. nimetään pohjasävelensä mukaan, jonka päälle terssipino muodostetaan. Luvussa esitetyt kolmi- ja nelisoinnut liittyvät oleellisesti tonaaliseen musiikkiin. Post-tonaalisessa (atonaalisessa) musiikissa käytettäviä sointuja ei tulkita terssipinoajattelun avulla.

Termiä 'harmonia' käytetään soinnun synonyyminä, mutta sillä voidaan tarkoittaa myös soinnutusta (engl. harmony).