Suomeksi | In English

Sävelympyrä, sävelluokat ja symmetrisyys

Sävelluokalla (pitch-class) tarkoitetaan säveliä, joilla on sama ”sävelyys”, ts. sävelnimi tai sen enharmoninen vastine. Samaan sävelluokkaan kuuluvat esim. sävelet eis, f ja geses kaikissa oktaavialoissa.

Sävelluokat merkitään numeroilla 1 -12 niin, että kaikki c-sävelet saavat numeroinnikseen 0, des- ja cis-sävelet 1 jne. Musiikkianalyysissa numeroidaan toisinaan jokin muu sävel nollaksi, esim. sävellyksen tonaalinen keskus.

Sävelympyrällä olevat sävelluokat muodostavat kellotaulun, jossa 12:n tilalla on 0. Sävelympyrän avulla voi hahmottaa intervalleja, sointuja ja erialisia asteikkoja. Myös säveljärjestelmän symmetrisyyttä voidaan havainnollistaa.

Klikkaa radionappuloita järjestyksessä ja näet miten intervalli- ja sointurakenteet muuttuvat. Seitsensävelinen jazzmolliasteikko on rakenteellisesti lähellä sekä kokosävelasteikkoa (6 säveltä) että dimiasteikkoa (8 säveltä).

Sävelympyrän avulla voidaan siis hahmottaa keskenään hyvin erilaisiksi miellettyjen asteikkojen yhteisiä piirteitä. Erityisesti 1900-luvun lopulla alkaneessa joukkoteoreettisessa musiikintutkimuksessa sävelluokkakäsite on ollut keskeinen. Sävelympyrällä voidaan hahmottaa myös kaikki sellaisetkin sävelluokkajoukot, jotka eivät kuulu tonaalisuuteen.