Suomeksi | In English

Molliasteikot

Molliasteikoiksi luetaan seuraavissa nuottiesimerkeissä esitetyt seitsensäveliset eli heptatoniset asteikot, joille yhteisenä piirteenä on toisen ja kolmannen asteen välillä oleva puolisävelaskel.

Luonnollinen molliasteikko on diatonisen asteikon osa, joka rakenteellisesti on identtinen aiolisen moodin kanssa. Nuottiesimerkissä käytetty nimitys "luonnollinen molli" viittaa ennemminkin sävellajiin kuin asteikkoon, mutta puhekielessä sitä käytetään yleisesti molemmista.

Luonnollinen molliasteikko

Harmoninen molli sisältää johtosävelen (7. aste), mikä tekee V asteen soinnusta duurisoinnun mahdollistaen näin soinnun dominanttisen funktion. Asteikko ei ole diatoninen, koska se sisältää puolitoistasävelaskelen (y2).

Harmoninen molliasteikko

Melodinen molliasteikko esitetään perinteisesti nousevana ja laskevana muotona. Kun nousevassa melodiakulussa on johtosävelen lisäksi myös korotettu 6. aste, niin vältytään länsimaisen musiikin traditioon alunperin kuulumattomalta y2:lta (vrt. diatoniset asteikot).

Laskevissa melodiakuluissa on tavallista, että 6. ja 7. aste esiintyvät luonnollisen molliasteikon mukaisina, jolloin saavutetaan selkeämmin mollisävellajin tuntu. Melodinen molliasteikko esitetäänkin musiikinteorian oppikirjoissa ainoana asteikkona sekä ylös- että alaspäisenä.

Laskeva melodiakulku

Nousevasta melodisen molliasteikon muodosta käytetään nimitystä jazzmolliasteikko. Asteikossa on neljä peräkkäistä kokosävelaskelta (rakenne: T S T T T T S). Vaikka kyse on molliasteikosta, niin ero vastaavaan duuriasteikkoon on vain kolmannen sävelen "molliterssi" "duuriterssin" sijasta.

Nouseva melodinen molliasteikko

Itämainen molli luetaan suomalaisissa musiikinteorian oppikirjoissa molliasteikkoihin kuuluvaksi. Siitä on käytetty myös nimityksiä "unkarilainen molli" ja "mustalaismolli". Se sisältää kaksi ylinousevaa sekuntia (T S y2 S S y2 S).

Ylinouseva sekunti ehkä korostaa "mollisävellajin haikeutta", ja sillä perusteella molliasteikkoihin voitaisiin lukea myös "Arabic minor" ("arabialainen molli": S y2 S T S y2 S), josta puuttuu kuitenkin aiemmin mainittu "molliterssi". Asteikot ovat toistensa moodeja: a-itämainen molli sisältää samat sävelet kuin "e-arabialainen molli".

Itämainen molliasteikko