Suomeksi | In English

Kvinttijärjestys

Säveljärjestystä h - e - a - d - g - c - f (tai f - c - g - d - a - e - h) nimitetään kvinttijärjestykseksi. Sitä voitaisiin kutsua myös kvarttijärjestykseksi, sillä peräkkäisten sävelten etäisyys on kvintti tai kvartti riippuen siitä lasketaanko intervalleja ylös- vai alaspäin.

Kvinttijärjestystä kuvaa alla oleva kuvio, jossa sävelnimet etenevät vastapäivään. Sinisen renkaan sisällä olevat sävelet ovat juurisäveliä, muut niiden muunnoksia.

Sisimmät sävelnimet muodostavat alennettujen sävelten nimet alennusmerkkisissä sävellajeissa (b-es-as jne.). Uloimpana ovat vastaavasti ristimerkkisten sävellajien korotetut sävelet.

Viivoilla (f-b ja fis-h) kuvataan siirtymistä ’kiertoradalta’ toiselle puhtaan kvintin erotuksen säilyttämiseksi. Sävellajin kantasävelet (asteikkoon kuuluvat sävelet) voivat olla pohjasävelinä ns. diatonisessa kvinttikierrossa, esim.: I – IV – VII – III – VI – II –V – I.

Diatoninen kvinttikertoympyrä