9.11.2005

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon WWW-sivut

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon rakentamisen aikaiset WWW-sivut on avattu osoitteessa www.helsinginmusiikkitalo.fi

22.6.2005

Kuinka Sibelius-Akatemian toiminnot sijoittuvat Musiikkitaloon?

Lue arkkitehtitoimisto Evatan tekemä toiminnallinen malli (.pdf)

3.5.2005

Hallitus päätti toimintojen sijoittumisesta taloihin

Sibelius-Akatemian hallitus päätti 3.5.2005 kokouksessaan eri toimintojen sijoittumisesta Musiikkitaloon sekä R- ja T-taloihin Musiikkitalon valmistumisen jälkeen. Musiikkitalo valmistuu näillä näkymin vuoden 2009 aikana. Aiemmin hallitus oli tehnyt jo päätöksen kirjaston sijoittamisesta Musiikkitaloon ja taloon rakennettavien Sibelius-Akatemian omaan käyttöön tulevien neljän salin käyttötarkoitukset arkkitehtisuunnittelun lähtökohdiksi.

Toimintojensijoituspäätös perustui työelämän kehittämishankkeen (Evata-hanke) 1. vaiheen tulokseen.

Lisätietoa:

Hallituksen päätös (.doc)
Ehdotus sijoittautumisesta (.pdf)

17.11.2004

YLE mukaan musiikkitalohankkeeseen

Yleisradion hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 16. marraskuuta Yleisradion osallistumisen musiikkitalon rakentamiseen äänin 15 - 5. Suunnitellun Musiikkitalon toteutuminen on riippunut siitä, että Yle on mukana musiikkitalon rahoituksessa. Nyt tehty päätös mahdollistaa hankkeen toteuttamisen. Suunnitelman mukaan talo valmistuu vuoden 2009 aikana.

Yleisradion päätöstä on edeltänyt joukko muita päätöksiä.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta teki kokouksessaan 22.10.2003 lopullisen päätöksen valtion sitoutumisesta Töölönlahden musiikkitalon rakentamiseen. Valiokunta päätti, että Sibelius-Akatemia voi tehdä Senaatti-kiinteistöjen kanssa musiikkitalon tiloista vuokrasopimuksen.

Helsingin kaupunki teki vuonna 2003 päätöksen musiikkitaloon osallistumisesta. Hankkeeseen on varattu rahat vuoden 2005 budjettiin.

Töölönlahden asemakaavasta tehdyt valitukset on Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä hylätty.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27. helmikuuta 2003 pitämässään kokouksessa Musiikkitalon rakentamisen mahdollistavan Töölönlahden asemakaavaan. Kaava hyväksyttiin seitsemän tunnin keskustelun jälkeen äänin 49 - 36.

 

Lisätietoja: musiikkitalo@siba.fi