Suomeksi | In English | På svenska

Toimijat ja yhteystiedot

Hankkeen toimijat:

Marjatta Airola

Marjatta Airola on musiikin perusteiden opettaja Vantaan musiikiopistosta sekä Mutes ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.

Lotta Ilomäki

Lotta Ilomäki valmistelee säveltapailupedagogiikkaa koskevaa väitöskirjaansa ja opettaa Sibelius-Akatemiassa säveltapailua ja pedagogiikkaa. Mupe-hankkeessa hän toimii toisena koordinaattorina sekä vastuuhenkilönä teemaryhmässä ’’Musiikin hahmottaminen ja lukutaito tänään’’.

Ilomäen kiinnostuksen kohteita ovat muusikon ja musiikinharrastajan taidot, muodollisen opetuksen suhde arkipäivän oppimiseen sekä soitinkohtaiset hahmotustavat. Hän on myös tehnyt lauluopettajien kanssa yhteistyötä, jossa on kehitetty laulunopiskelijoiden säveltapailuopetusta ja toisaalta ohjattu säveltapailupedagogiikan opiskelijoita tukemaan oppilaiden laulutaitoa.


Kotisivu http://sate.siba.fi/fi/henkilokunta/kotisivut/lotta_ilomaki/

Soila Jaakkola

Musiikin maisteri Soila Jaakkola toimii musiikin perusteiden opettajana
Helsingin Konservatoriossa. Hän on toiminut myös aikuiskasvattajana sekä
kuorofestivaalien ja -kilpailujen koordinaattorina.

Jaakkola valmistelee Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolla
väitöskirjaa aikuisten harrastakuorolaulajien nuotinluku- ja säveltapailutaidon
kehittämisestä aikuisille kuorolaulajille suunnattujen säveltapailun oppikirjojen
näkökulmasta. Mupe-hankkeessa Jaakkola toimii koordinaattorina yhteistyössä
Lotta Ilomäen kanssa Säveltapailu ja lukutaito tänään -teemaryhmässä.

Närhinsalo Hanne

Hanne Närhinsalo toimii Hämeenlinnassa Sibelius-opistossa musiikin perusteiden lehtorina. Hän on valmistunut musiikkipedagogiksi pääaineenaan teoria ja säveltapailu Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta sekä musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen koulutusohjelmasta. Häntä kiinnostavat yhdessä musisointi ja ryhmän toiminta musiikin oppimisessa. Hän on ammentanut opetukseensa työtapoja ja tausta-ajattelua Orff-pedagogiikasta, jossa on tärkeää ryhmän oppilaiden oman musiikillisen toiminnan tukeminen esimerkiksi improvisoiden ja omien sävellysten avulla. Ajatuksena on, että oppilaalle kertyvät musiikilliset kokemukset muokkaava oppilaan tietoja ja taitoja ja sitä kautta kasvattavat oppilaan musiikillista ymmärrystä. Hanne on toiminut myös peruskoulun musiikinopettajana ja luokanopettajien opetusharjoittelun ohjaajana.

Hanne suunnittelee tutkimusta, jonka aiheena ovat ryhmän merkitys musiikin perusteiden opetuksessa ja oppilaita aktivoivat ja musiikilliseen toimintaan perustuvat tuntitoimintatavat. Hän on kokoamassa opettajatyöryhmää, joka jakaa kokemuksia, työtapoja ja materiaaleja. Kiinnostuneet opettajat ovat tervetulleita! Tutkimukseen kuuluu myös toiminnallisen musiikinopetuksen tausta-ajatusten selvittäminen kirjoittamalla: milloin ja miten “leikkiminen” voi olla vakavasti otettavaa oppimista, miten ryhmä edistää musiikin oppimista, mitä menestyksellinen ryhmäprosessi vaatii?

Leena Unkari-Virtanen

Leena Unkari-Virtanen on tutkinut musiikinhistorian opiskelua ja opettamista väitöskirjassaan "Moniääninen musiikinhistoria" (Sibelius-Akatemia 2009). Unkari-Virtanen toimii musiikinhistorian ja musiikkipedagogiikan vastuuopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa, jossa hän on vasta myös ylemmän ammattikorkeakoulutukinnon (YAMK) koulutuksesta. Unkari-Virtanen on opiskellut Sibelius-Akatemian maisteritutkinnon (Muka) jälkeen mm. Pariisissa Sorbonnessa ja IRCAMissa. Hän on toiminut musiikkiopistoissa musiikin perusteiden opettajana sekä pianonsoiton Suomessa ja Ranskassa. Musiikinhistoriaan liityviä kursseja hän on opettanut eri musiikkiopistojen lisäksi mm. Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella, Sibelius-lukiossa ja työväenopistoissa. Tutkimustyötä hän on tehnyt 2003-2006 MOVE (musiikinopetus ja tutkimus verkossa) osa-aikaisena tutkijana ja assistenttina Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen osastolla.

Hankkeessa Leena toimii sen toisena koordinaattorina ja muhi-työrenkaan vetäjänä.

Ryhmän kokouksiin ovat osallistuneet myös:

Inkeri Jaakkola (Lahden konservatorio)
Kuoppamäki Anna (jatko-opiskelija, Sibelius-Akatemia / Muka)
Markus Utrio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Mutes ry)

päivitetty 11.2.2010 Leena Unkari-Virtanen