Suomeksi | In English | På svenska

Musiikin perusteiden opetuksen kehittäminen ja tutkimus

Teemavuosi 2011

Suomalaisissa musiikkioppilaitoksissa vuosi 2011 on musiikin perusteiden teemavuosi. Teemavuosi on Suomen musiikkioppilaitosten liitn SML:n toteuttama. Sen tarkoituksen on kehittää musiikin perusteiden opetusta. Teemavuotta varten SML on kartoittanut oppilaitosten rehtoreiden, opettajien, ja marraskuussa 2010 oppilaiden näkemyksiä musiikin perusteiden opettamisesta ja opiskelusta.

Musiikin perusteiden teemavuosi on SML:n toteuttama. SML tiedottaa teemavuoden tapahtumista omilla kotisivuillaan.

Kehityshaasteita musiikkioppilaitoksissa

Musiikin perusteiden opetus on monenlaisten kehityshaasteiden alla. Keskusteluissa ovat mm. seuraavat kysymykset nousseet esiin:

• Uudet opetussisällöt – maailma muuttuu, muuttuuko mupen kurssitarjonta?
• Rajoittavatko tasokurssivaatimukset vai takaavatko ne opetukselle selkeän sisällön?
• Pakollisia ja valinnaisia kursseja – kaikille kaikkea, vai tarpeen mukaan? Entä ammattiopintoihin valmentautuminen?
• Motivoiko nykyinen mupe-opetus? Mikä on mupen imago –onko ”musiikin perusteista” inspiraatiota ”musisoinnin perusteisiin”?
• Mupe-opettajan työ: viihtyminen, ammattikuva, muusikkous - minkälainen on mupe-opettajan luova arki?

Tutkimus- ja kehittämishanke

Musiikin perusteiden tutkimushankkeen päämäärä on kehittää musiikin perusteiden opetusta musiikkioppilaitoksissa kokoamalla yhteen alan tutkijoita, kehittäjiä, opettajia ja opettajankouluttajia.

Kehittämistyön perusajatuksena on edistää vuorovaikutusta

•  eri opettajien välillä (mm. mupe- ja soitonopettajat)
•  opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon välillä.

Hanke on osa SML:n teemavuoden toimintaa. Hankkeeseen liittyvät tutkimus- ja koulutusprojektit jatkuvat myös teemavuoden jälkeen.

Mukaan teemaryhmätyöhön

Keskeinen hankkeen toimintamuoto ovat teemaryhmät eli työrenkaat. Niissä mupe-opettajat, muut musiikkioppilaitosten opettajat sekä alan tutkijat kokoontuvat yhdessä tietyn teeman ympärille. Työrenkaat valmistelevat laatimansa suunnitelman mukaan mm. tapahtumia ja oppimateriaaleja. Työrenkaat kokoavat hyviä käytäntöjä joita esitellään teemavuonna 2011.

Voit ilmoittautua mukaan haluamiesi työrenkaiden postituslistalle ottamalla yhden työrenkaan yhdyshenkilöön. Hanke on avoin, ja työrenkaisiin ovat kaikki tervetulleita mukaan. Ilmoittautuneille läheteään sähköpostiin uutiskirjeitä, joilla tiedotetaan kunkin teemaryhmän tulevasta toiminnasta.

Tältä sivustolta löydät seuraavat työrenkaat (yhteishenkilö suluissa):

  • Musiikin hahmotus- ja lukutaito (Lotta Ilomäki ja Soila Jaakkola)
  • Musiikin historia, yleinen musiikkitieto (Leena Unkari-Virtanen)
  • Tieto- ja viestintätekniikka (Heikki Haverinen)
  • Toiminnalinnen mupe-opetus (Hanne Närhinsalo)

Kehitystä yhteistyöllä

Mupe-opetusta kehitetään eri toimijoiden yhteistyöllä vastaamaan ajan haasteisiin alan opettajien ja tutkijoiden asiantuntemuksen pohjalta. Musiikin perusteiden tutkimushankkeessa ovat olleet yhteistyökumppaneina seuraavat:

Sibelius-Akatemia
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Suomen musiikkioppilaitosten liitto SML
Musiikinteoria- ja säveltapailupedagogit MUTES ry.
mukana on myös konservatorioita (Helsingin konservatorio) ja musiikkioppilaitoksia.

Kysy lisää koordinaattoreilta

Lotta.Ilomäki (at) siba.fi
Leena.Unkari-Virtanen (at) siba.fi

päivitetty 08.11.2010 Leena Unkari-Virtanen