Tekijät

Sivuston tekstit ovat Unkari-Virtasen kirjoittamia, ellei artikkelissa toisin mainita.

Leena Unkari-Virtanen

MuT,väitöskirja "Moniääninen musiikinhistoria. Heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta."

2011-2012 tutkijatohtori (Sibelius-Akatemia)
Lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu, musiikin koulutusohjelma

Matti Huttunen

FT, prof. (emeritus), Sibelius-Akatemia

Liisamaija Hautsalo

FT, tutkija, Sibelius-Akatemia

Timo Virtanen

MuT, musiikkifilologian dosentti, päätoimittaja (Jean Sibeliusken kootut teokset)