Soittimistot

Lyömäsoittajien määrä Lyömäsoitinten määrä
Soitinten jako/soittajan osuus
Soittimiston sisäinen järjestys
Soittimisto

TÄHÄN_KUVAUSTEKSTI

Kun useampia eri lyömäsoittimia kuuluu samassa teoksessa yhden soittajan soitettavaksi, käytetään tästä lyömäsoitinten yhdistelmästä ammattikielessä nimitystä ”lyömäsoitinkioski”. Näillä sivuilla kyseisiä lyömäsoitinyhdistelmiä nimitetään soittimistoiksi (engl. setup). Soittimisto ei ole ennalta valmiiksi määritelty vain tietyistä lyömäsoittimista muodostuva kokonaisuus, vaan se määräytyy täysin sen mukaan, mitä lyömäsoittimia ja millä tavalla säveltäjä haluaa teoksessaan käyttää.

Kunkin soittajan osuuteen eli "stemmaan" kuuluvien soitinten ja niiden kokonaismäärän suhteen ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita, joten tilanne on arvioitava tapauskohtaisesti. Lähtökohtana ovat musiikin asettamat vaatimukset. Joskus riittää, että soittaja soittaa ainoastaan tamburiinia, toisinaan taas kappalekohtaiseen soittimistoon saattaa kuulua kymmeniä eri lyömäsoittimia. Yhdellä soittimella voi aikaansaada lukuisia erilaisia ääniä, jopa mahdollisesti korvata toisen soittimen kokonaan. Tehokkuus soitinten käytössä onkin suositeltavaa.

Lyömäsoitinten määrä länsimaisessa taidemusiikissa on kasvanut räjähdysmäisesti 1900-luvun alusta tähän päivään. Lyömäsoitinten määrä sinfoniaorkestereiden teoksissa ja erilaisissa solistisissa soittimistoissa on kasvanut samassa suhteessa. Lyömäsoitinten yhdistely erilaisiin soittimistoihin on tullut osaksi säveltäjien arkipäivää. Haastetta riittäisi jo yksittäisten soitinten ja niiden soittotapojen omaksumisessa, puhumattakaan yhteensovittamisessa niin, että soittimistosta muodostuu kuin yksi uusi soitin. Tällä jalolla ja tavoitteellisella tiellä toivotaan muutaman mutkan suoristuvan tämän sivuston ansiosta.

Soitinten osuuksiin jako ja soittimiston muodon suunnittelu on usein käytännössä se vaihe, joka säveltäjältä on jäänyt huomioimatta. Tämä saa aikaan lyömäsoitinsektioissa tai yksittäisissä lyömäsoittajissa jupinaa (a bocca chiusa). Asiansa osaava säveltäjä sen sijaan saa soittajat opettelemaan yltiöpäisen vaikeitakin osuuksia, mikäli hänen tietämyksensä soittimista, niiden yhdistelystä ja soittimistojen kokoamisesta on aistittavissa teoksesta.  Lyömäsoittajien kokemukset karttuvat jokaisen uuden soitetun teoksen myötä ja kokemuksen tuoman tiedon voi toivoa välittyvän ainakin osittain takaisin säveltäjille ja myös edelleen eteenpäin.