Nuotinnus

TÄHÄN_KUVAUSTEKSTI

Klassismin ja romantiikan ajan sinfoniaorkesteriteoksissa käytettiin vain muutamia lyömäsoittimia, minkä vuoksi lyömäsoittimille ei vakiintunut nuotinnuskäytäntöä. Oikeastaan vasta 1900-luvulla lyömäsoitinten määrä yksittäisissä teoksissa kasvoi niin suureksi, että nuotintaminen alkoi käydä ongelmalliseksi. Soitinten osuuksille ei saatu sovituksi tiettyä paikkaa viivastolla, joten nuotinnuskäytännöt muodostuivat kirjaviksi. Useimmat nuotinnuskokeilut osoittautuivat työläiksi, kun soittajat joutuivat opettelemaan jokaista kappaletta varten hyvinkin erilaisia, usein epäjohdonmukaisia nuotinnustapoja. Joitakin hyväksi koettuja periaatteita kuitenkin vakiintui. Näillä sivuilla pyritään kuvaamaan niistä toimivimmat ja suositeltavimmat perinteisen nuotintamisen osalta.

Lyömäsoitinten partituurijärjestykseksi ja soitinten keskinäiseksi järjestykseksi viivastolla on useita mahdollisuuksia. Näillä sivuilla vaihtoehdoksi on esitetty looginen järjestys nimenomaan lyömäsoittajan kannalta. Samanlaista järjestystä ovat päätyneet suosittelemaan myös esimerkiksi Smith Brindle ja Adler. Lopulliset ratkaisut on tehtävä kuitenkin aina tapauskohtaisesti! Smith Brindle on osuvasti todennut, että selkeyden, taloudellisuuden ja yksinkertaisuuden tulisi olla aina nuotinnuksen pääkriteerejä.

 

At all times, clarity, economy, and simplicity should be our chief criteria.

Above all, we should never depart from orthodoxy for the sake of novelty. It is easy to yield to the temptation of creating a new notation, just for the pleasure of making something new and strange, but there is no guarantee that every player will have the patience to read it.”

- Reginald Smith Brindle -

 

Nuotinnus on erittäin tärkeä linkki säveltäjän ja soittajan välillä. Lyömäsoitinten nuotinnus tulee olemaan ainainen haaste sen tapauskohtaisen vaihtelevuuden vuoksi. Tässä osiossa käydään läpi muutamia keskeisiä asioita. Aiheesta on olemassa kirjoitettua tietoa paljon. Erittäin suositeltavaa kirjallisuutta aiheesta ovat Solomonin teos How to Write for Percussion sekä Smith Brindlen Contemporary percussion. Heidän ajatuksensa yhdessä sivuston koonneen lyömäsoittajan näkemysten kanssa sekä kulloisenkin tilanteen vaatima terve maalaisjärki ovat avain onnistuneempaan nuotinnukseen lyömäsoittimille.