Kapulat

kapuloita

Kapula on yleisnimitys lukuisille erilaisille lyöntivälineille, joilla lyömäsoittimia soitetaan.

Kapulalla voi siis lyömisen lisäksi soittaa myös muilla soittotavoilla, kuten raaputtamalla tai vinguttamalla. Kapuloita on paljon erilaisia, sillä soitinten soittaminen vaatii tietyissä tilanteissa juuri tietynlaisia kapuloita. Myös vaihtoehtoja pitää olla paljon, jotta olisi mahdollista toteuttaa erilaisia äänenvärejä ja -voimakkuuksia. Tarvetta erilaisille kapuloille lisäävät myös soitinten suuret äänialat, sillä erikokoiset soittimet ja soitinten yksittäiset äänet vaativat syttyäkseen massaltaan erilaisia kapuloita.  Kapulavalikoimat ovat laajentuneet myös soittajien mieltymysten ja erilaisten saliakustiikkojen mukaan.

Kapuloista käytetään lukuisia eri nimityksiä riippuen siitä, minkälaisesta lyöntivälineestä on kulloinkin kyse. Esimerkkinä mainittakoon nuija, vasara, keppi, malletti, pinna ja tikku. Näistä malletti on yleisnimitys kaikille kapuloille, joilla soitetaan "malletteja" eli melodialyömäsoittimia. Kapula-nimitys ei kuitenkaan kata kaikkia lyöntiin käytettäviä välineitä, kuten harjoja tai superpalloja. Myöskään kolikoita ei lasketa kapuloiksi. Sen sijaan vispilät eli sudit sekä risukimppua muistuttava Rute (saks.) voidaan mieltää kapulaksi.

Useimmille kapuloille on olemassa myös täsmällisempiä määritelmiä sekä kuvaavampia nimityksiä. Joihinkin soittimiin tietynlaiset kapulat kuuluvat automaattisesti ja ne on jopa nimetty kyseisen soittimen mukaan, kuten patarumpukapulat ja kellopelikapulat. Tällöin kyseisten kapuloiden sopivuus tähän soittimeen on jo nimen perusteella tiedossa, joskaan yleisnimitys ei vielä kerro esimerkiksi kapulan kovuudesta mitään.

Kapulan osat ovat nuppi (head/tip), varsi (shaft) ja varren pää (butt). Yleisimmin soittamiseen käytetään kapulan nuppia, joka voi olla valmistettu melkein mistä materiaalista tahansa. Materiaalilla ja sen kovuudella on suuri vaikutus kapulalla soitettujen soitinten äänenväriin. Monien kapuloiden nupissa on useampia kerroksia. Ydin on usein jotakin kovaa materiaalia, jonka päälle on laitettu yksi tai useampi kerros pehmeämpää materiaalia, kuten nahkaa, villaa, huopaa tai lankaa. Esimerkiksi patarumpukapuloiden nupin ydin voi olla puuta tai korkkia ja sen päälle on laitettu vaihteleva määrä erilaisia kerroksia huopaa. Vastaavasti melodialyömäsoitinten kapuloissa on usein kumisen nupin ympärille kiedottu vaihteleva määrä lankaa tai narua.

Kun puhutaan kapulan kovuudesta, sillä tarkoitetaan nimenomaan kapulan nupin kovuutta. Usein kovuus muuttuu lyönnin voimakkuuden mukaan. Hiljaisemmissa lyöntivoimakkuuksissa päällimmäisenä olevan kerroksen materiaalilla ja sen kovuudella on suurempi merkitys kuin kapulan nupin ytimen kovuudella. Kovan lyönnin seurauksena päällimmäisenä olevat pehmeämmät kerrokset painuvat kasaan ja sisempänä olevan ytimen kovuus kuuluu läpi. Ytimen kovuudella voi siis olla lopputulokseen hyvin suuri merkitys, vaikka päällisin puolin huomio kiinnittyy usein vain näkyvään, päällimmäisenä olevaan kerrokseen.

Kapuloiden varsia valmistetaan lukuisista eri materiaaleista, yleisimmin kuitenkin puusta, rottingista, metallista tai muovista. Varsissa on eroja paksuudessa, pituudessa sekä taipuisuudessa. Ehkä suurimmat syyt varsimateriaalien runsauteen ovat soittajien mieltymykset ja tarpeet sekä kapulan kautta soittajalle välittyvä tuntuma soittimesta. Esimerkiksi marimbakapuloiden kohdalla soittajat ovat mieltyneet joko jäykempiin puuvarsiin tai hieman joustavampiin rottinkisiin varsiin. Näin ollen markkinoilla on lukuisa määrä marimbakapuloita, joissa samanlainen nuppi on saatavana erilaisista materiaaleista valmistetuilla varsilla. Usein varren pituuden ja paksuuden voi erikseen valita.

Kapulan paino riippuu osaltaan varren materiaalista, paksuudesta ja pituudesta. Varren muodon ja nupin painon mukaan määräytyvä kapulan painopiste ei suoraan vaikuta äänenväriin. Se on kuitenkin merkittävä soittamisen kannalta, koska painopiste vaikuttaa lyönnin massaan riippuen siitä, mihin kohtaan se sijoittuu soittajan otteeseen nähden. Edessä oleva painopiste lisää nupin massaa ja hidastaa samalla soittamista. Varren materiaalilla ei ole vaikutusta äänenväriin, ellei sitten soiteta kapulan varsilla tai varren päillä.

Kapuloiden valinta

Kullekin soittimelle on olemassa useita sopivia kapuloita, mutta millä tahansa kapulalla ei soittimia voi soittaa. Soittimet voivat jopa särkyä, jos niitä soitetaan vääränlaisilla kapuloilla. Säveltäjän onkin syytä tietää, millaiset kapulat sopivat kullekin soittimelle ja toisaalta soittajan on syytä olla tietoinen väärien kapulavalintojen riskeistä. Lisäksi täytyy tiedostaa se, että vaikka jollakin kapulalla olisikin mahdollista soittaa kyseistä soitinta, ei aikaansaatava ääni välttämättä ole voimakkuudeltaan tai äänenväriltään lähelläkään soittimen ominta ääntä.

Aikoinaan kapuloita oli saatavilla vain rajallinen määrä. Perinteisten puu- tai luukapuloiden vaihtoehtona oli vain pehmeämpi patarumpukapula. Kun esimerkiksi isorumpua piti soittaa pehmeällä kapulalla, nuotissa luki usein "pauken schlägeln" (patarumpukapulat)  ilmentämässä artikulaatioltaan pyöreämpää vaihtoehtoa. Nykyisin kapuloita on tarjolla paljon ja erilaisia. Säveltäjän ei kannatakaan yksilöidä kapulaohjeissaan mitään tiettyä merkkiä tai mallia, sillä kapuloita ei käytännössä hankita pelkästään jotakin yksittäistä teosta varten. Säveltäjä voi ohjeistaa kapuloiden valintaa esimerkiksi kapuloiden kovuuteen viittaavin merkinnöin. Tällöin säveltäjän esittämät toiveet huomioidaan valitsemalla omasta valikoimasta sopivimmat kapulat.

Soittaja tekee jatkuvasti kapulavalintoja, joilla hän pystyy vaikuttamaan äänenväriin ja -voimakkuuteen sekä artikulaatioon. Kapulavalinnoilla voi myös helpottaa soittamista. Esimerkiksi kevyemmillä kapuloilla on mahdollista soittaa nopeita, mutta hiljaisia jaksoja hallitummin kuin raskaammilla kapuloilla. Toisaalta raskailla kapuloilla voi soittaa täyteläisempiä, syvempiä ääniä. Kapulat myös kimpoavat soittimesta eri tavoin, joten tietyissä tempoissa jokin jakso toimii toisilla kapuloilla paremmin kuin toisilla.

Soittaja tekee kapulavalinnat oman taiteellisen näkemyksensä, tekniikkansa ja tottumustensa pohjalta. Näin saman teoksen kapulavalinnat voivat vaihdella suurestikin eri soittajien välillä. Käytännössä jokaista ääntä varten ei voi olla omia kapuloita. Myöskään soittajan oman tuntuman säilyttämiseksi ei jatkuva kapuloidenvaihto ole eduksi. Usein näkee esimerkiksi patarumpalin vaihtavan kapuloita jatkuvasti, mutta yleisöstä käsin eri kapuloiden välillä on mahdotonta huomata eroa. Soittajan havaitsema pieni muutos ei siis ole kuultavissa yleisöön saakka. Tämä on soittajan hyvä tiedostaa. Vaihdettavien kapuloiden välillä olisikin oltava selkeä ero, jotta se kuuluisi myös yleisölle.

kapulat

Kapuloiden vaihto

Kapuloiden vaihto kestää pari sekuntia silloin, kun vaihdettavat kapulat ovat lähellä eikä vaihdosta aiheutuvaa ääntä tarvitse varoa. Jos vaihto on suoritettava hiljaa ja kapulateline sijaitsee vaikkapa vain parin askeleen päässä, voi vaihtoon kulua aikaa kymmenenkin sekuntia. Vaihdon kestoon vaikuttaa myös vaihdettavien kapuloiden määrä. Mitä enemmän vaihdettavia kapuloita on, sitä pitempi aika siihen kuluu. Kapuloiden vaihdolle on siis varattava mahdollisuus soiton lomassa. Kapuloille on myös varattava teline soittimistoon siten, ettei kapuloita vaihdettaessa katsetta tarvitse irrottaa nuoteista eikä myöskään mahdollisesta kapellimestarista.

Kapuloiden vaihtamisen sijaan on mahdollista käyttää yhtäaikaisesti yhdistelmää erilaisista kapuloista,  mikäli yksittäisen soittimen soitto näin onnistuu. Tällaista kapulayhdistelmää kutsutaan sekasetiksi.

sekasetti

Sekasetin voivat muodostaa enimmillään neljä keskenään erilaista kapulaa. Vaihtoehtoisesti soittajalla voi olla yhtä aikaa kaksi tai kolme samanlaista kapulaa ja näiden lisäksi yksi tai kaksi keskenään joko samanlaista tai erilaista kapulaa. Käytännössä yhdessä kädessä voi olla  yhtä aikaa korkeintaan kaksi kapulaa. Sekasetti on täysin mahdollinen vaihtoehto, mikäli soitinten sijoittelu vain harkitaan tarkkaan. Lisäksi soitinten keskinäisen äänenvoimakkuuden hallinta voi olla hyvinkin haasteellista. Helpointa lienee, jos soittimia on korkeintaan neljä.

sekasetti

Sekasetti tulee kysymykseen vain poikkeustapauksissa ja ainoastaan kerran tai pari teosta kohden, sillä jatkuvasti vaihtuvat kapulajärjestykset voivat sotkea soittajan ajatukset. Sekasettiin kuuluvalla kapulalla soitettavan osuuden tulee olla sellainen, että se on mahdollista soittaa kokonaan yhdellä kapulalla. Esimerkiksi tremolo ei ole mahdollinen, ellei sitä sitten toteuteta poikkeuksellisesti kahden saman soittimen välisenä.

bongot_vastakkain

Kapulat voi vaihtaa myös vaiheittain siten, että toisella kädellä jatketaan soittamista ja toisella vaihdetaan kapula. Sitten sama päinvastoin. Kapuloiden vaiheittainen vaihto on mahdollista kuitenkin vain silloin, kun soitettavana on jotakin suhteellisen helppoa eikä lyöntien tarvitse osua joka kerta aivan samaan kohtaan. Lisäksi kapulatelineen on sijaittava lähellä soitettavaa soitinta, jottei vaihdon vuoksi jouduta siirtymään.

Lyömäsoittajan kapulavalikoima

kapulakassi

Lyömäsoittajan kapulalaukusta voi olettaa löytyvän ainakin seuraavanlaisia kapuloita:

- pikkurumpukapuloita muutama pari

- vispilät

- patarumpukapuloita neljä paria  (puiset, kovat, keskikovat ja pehmeät)

- marimba- ja/tai vibrafonikapuloita kolme settiä (setissä 4 kapulaa)  (lankapäällysteisinä, kova, keskikova, pehmeä)

- isorumpukapuloita kolme paria (puiset tai säämiskä, puolikova huopa ja pehmeät)

- ksylofonikapuloita 2 settiä (setissä 4 kapulaa, puiset ja kovat kumipäiset)

- kellopelikapulat 2 settiä (kova ja erittäin kova)

- putkikellokapulat, joissa toinen puoli kova ja toinen puolikova

- bassojousi 2 kpl

- triangelikapulat 3 paria (ohut, keskipaksu ja paksu)

Yksittäisen lyömäsoittajan kapulavalikoimaan vaikuttaa paljon muun muassa se, millaista musiikkia hän soittaa sekä se, onko hän painottanut erikoistumisessaan jotakin tiettyä soitinta tai soitinryhmää.

Kukin soittaja valitsee kapulansa itse, vaikka nuotissa olisi säveltäjän toive käytettävästä kapulasta. Valintaan vaikuttavat tottumusten ja soitinten ominaisuuksien lisäksi soitettava teos ja ympäröivä akustiikka. Jokaisella soittajalla on omat mieltymyksensä kapuloiden suhteen. Joitakin yhteneväisyyksiäkin toki löytyy. Perinteiset pikkurumpukapulat valitaan usein silloin, kun halutaan soittaa monilyöntitremoloa, jossa kapulat pomppivat soittimen, kuten pikkurummun tai pienen tom-tomin kalvolla. Vastaavasti soittimissa, joissa tremolo soitetaan usein yksittäislyöntitremolona, valitaan pikkurumpukapulaa pehmeämpi kapula. Tällaisia soittimia ovat esimerkiksi telinesymbaali ja isorumpu.

Lyömäsoittaja joutuu usein tilanteeseen, jossa soittimelta toiselle on siirryttävä niin nopeasti, ettei optimaalisia kapuloita ehdi vaihtaa. On siis käytettävä samoja kapuloita näihin molempiin tai jopa useampiin soittimiin. Tilanne on huonoimmillaan, mikäli soittimille ei löydy kapuloita, jotka toimisivat hyvin niihin kaikkiin. Tällöin voidaan valita joko kapulat, jotka ovat parhaat vain yhdelle soittimista tai kapulat, jotka sopivat melko hyvin kaikille soittimille, mutta eivät täydellisesti millekään niistä. Kolmas vaihtoehto on tietysti siirtää jonkin soittimen osuus jollekin toiselle soittajalle, mikä ei aina kuitenkaan käy päinsä. Tällaisissa tilanteissa päästään vain harvoin kaikin puolin tyydyttävään lopputulokseen. Jälleen kerran olisikin parasta, että säveltäjä ottaisi nämäkin asiat huomioon jo sävellysvaiheessa.

Yhtenä esimerkkinä kapuloiden ja soitinten vaikeasta yhteensopivuudesta voidaan mainita yhtä aikaa soitettavat marimba ja crotalesit. Crotalesit tarvitsevat kevyet ja kovat kapulat, jotta äänet ylipäätään saa syttymään. Marimba puolestaan vaatii pehmeämmät kapulat, jotteivät sen kielet vahingoitu ja toisaalta, jotta siitä saadaan soittimelle ominainen ääni. Toisena esimerkkinä voisi mainita yhdistelmän pikkurumpu ja thai-gongi. Pikkurumpu vaatii kovat pikkurumpukapulat, joilla puolestaan ei saa gongista sen normaalia, muhkeaa ääntä. Gongi voi jopa vahingoittua, mikäli sitä soitetaan liian voimakkaasti pikkurummun kapuloilla.

Kapulataulukko

SD Pikkurumpukapulat
T Patarumpukapulat
B
Kellopelikapulat
X Ksylofonikapulat
M/V Melodialyömäsoitinkapulat eli malletit
BD Isorumpukapulat
TT Tam-tam tai gongikapulat
TB Putkikellokapulat
TRI Metalli / triangelikapulat
BR Vispilät
H Kädet / sormet
A Jousi
***** erinomainen
**** hyvä
*** kohtalainen
** huono
* ei voi käyttää

 

Metalliset

SD T B X M/V BD
TT
TB
TRI BR H A

Triangeli

**** *** *** *** *** * * * ***** ** ** **
Kulkuset * * * * ** *** *** * * * ***** *
Bell tree *** ** ***** **** ** * * * ***** ** *** *
Metal wind chimes **** *** **** **** **** ** ** ** ***** *** ***** *
Telinesymb ***** *** ** ** ***** ** ** * *** **** *** **
Parisymb ** ** * * **** * * * * *** ***** *
Lehmänkello ***** *** ** **** ***** * * * ** *** *** **
Alasin ** * *** * * * * **** ***** * * *
Ketjusoitin *** * *** ** ** * * *** **** * ***** *
Jarrurumpu *** * ***** **** *** * * *** ***** ** ** *
Tam-tam *** ** *** *** *** *** ***** * **** *** *** ***
Thai-gongit *** * * * *** **** ***** * * *** **** *

 

Puiset

  SD T B X M/V BD
TT
TB
TRI BR H A
Clavesit *** * *** **** * * * * * * ***** *
Kastanjetit * * * * ** * * * * * ***** *
Guiro *** *** **** **** **** * * * **** ** * *
Wood block ***** *** *** **** *** * * * * ** *** *
Temple block **** *** ** *** ***** * * * * *** *** *

 

Melodialyömäsoittimet

  SD T B X M/V BD
TT
TB
TRI BR H A
Crotales *** * ***** *** ** * * * ***** ** ** ****
Kellopeli ** * ***** **** *** * * * ** * * ***
Vibrafoni ** ** * *** ***** * * * * *** *** ****
Putkikellot * * ** ** *** * * ***** * ** *** **
Levykellot *** ** *** *** **** ** *** ***** * *** *** **
Ksylofoni *** ** ** ***** *** * * * * ** ** **
Marimba * *** * *** ***** *** ** * * ** *** ***

 

Kalvolliset

  SD T B X M/V BD
TT
TB
TRI BR H A
Patarummut *** ***** ** ** *** *** ** * * ** *** *
Isorumpu *** **** *** *** **** ***** **** ** * *** *** *
Pikkurumpu / tom-tom ***** *** *** **** *** * * * * **** *** *
Bongorummut **** *** ** *** *** * * * * *** ***** *
Congarummut **** *** *** *** **** ** * * * *** ***** *
Tamburiini **** *** ** *** *** * * * * *** ***** *

Soittimet saa järjestettyä kapulanmukaiseen paremmuusjärjestykseen klikkaamalla kapulalyhennettä.

Huomioitava on, että kaikilla kapuloilla saa vahingoitettua kaikkia soittimia, mikäli käytetään täysin vääriä soittotapoja.

Sivun alkuun