Avdelningen för kyrkomusik    Den virtuella katedralen Sibelius-Akatemia
 
Virtuaalikatedraali
 
Musik under kyrkoåret
 
Joulujakso Pääsiäisjakso Helluntaijakso

På söksidorna om musik under kyrkoåret får man perspektiv på gudstjänstmusiken med hjälp av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas Evangeliebok och liturgimusik från olika tidsåldrar. Kyrkomusikens rika traditioner och pulserande nutid presenteras. Syftet är också att stöda utbildningen i branschen och att komma med idéer för församlingar och kantorer. Man kan klicka fram kyrkoårets största högtider och få fram psalmer, texter mm. för respektive helgdag.

En särskild rubrik som kan klickas fram för varje högtid är "Bachs kantater", dvs. texter som berättar om de verk som J.S. Bach, kantor för Thomaskyrkan i Leipzig, skrev för respektive helgdag.

Man kan även bekanta sig med alldeles ny finländsk liturgisk musik.

Följande sidor endast på finska.