SOINTIVÄRI

Sointi, äänenlaatu, äänenväri, äänensävy, timbre, "saundi".

Se ominaisuus, jonka perusteella kaksi korkeudeltaan, kestoltaan ja voimakkuudeltaan samanlaista ääntä kuulostaa erilaiselta. Esimerkiksi huilulla soitettu keski-c on sointiväriltään erilainen kuin klarinetilla soitettu: juuri sointivärin perusteella tunnistamme äänilähteet. Näin ymmärrettynä sointiväriin kuuluvat paitsi osaäänesrakenne myös äänessä ja osaääneksissä tapahtuvat voimakkuus- ja korkeusmuutokset. Sointiväriin vaikuttavat neljä päätekijää ovat osaäänesrakenne, aluke-transientti, verhokäyrä ja formantit. Toisinaan sointiväri ymmärretään suppeammin, tasaisen muuttumattomana pysyvän äänen osaäänesrakenteena.

> Sointiväri-artikkeli

Kuuntele

Arnold Schönberg: Farben (5. Orchesterstücke, 3. Osa, 1909)
György Ligeti: Atmosphères (1961)

jn