Karttasivulle

GERMAANINEN LINJA

Aleatoriikka
Atonaalisuus
Avantgarde
Bartók
Berg
Carter
Dodekafonia
Ekspressionismi
Elektronimusiikki
Jälkisarjallisuus
Kurtág
Ligeti
Lutoslawski
Mahler
Messiaen
Myöhäisromantiikka
Notaatio
Penderecki
Polyrytmit
Sarjallisuus
Schönberg
Sointiväri
Stockhausen
Tekstuurimusiikki
Tietokonemusiikki
Tonaalisuus
Uusi Wienin koulu
Webern
Xenakis

Karttasivulle

Haku

 

 
 

GUSTAV MAHLER (1860 - 1911, itävaltalainen)

Englantilainen kirjailija ja amatöörisäveltäjä Anthony Burgess (mm. Kellopeliappelsiinin tekijä) sanoo kirjassaan Mozart and the Wolf Gang (1991) 1900-luvun säveltaiteesta:

Musiikissa on käytettävissä monia ilmaisutapoja, ehkä liiankin monia, mutta yhdelläkään niistä ei voi olla kuin heiveröinen sidos menneeseen. Atonaalisuus, polytonaalisuus, polymodaalisuus, postmodaalisuus, afrikanismi, intianismi, minimalismi, cageismi - lista on pitkä. Yksikään säveltäjä ei voi ammentaa siitä perinteestä, joka yhdisti Monteverdin ja Mozartin. Alban Berg saattoi viulukonsertossaan lainata Bachin koraalia Es ist genug vain, koska sen tritonuksen muodostavat alkusävelet sattumoisin sopivat hänen 12-sävelriviinsä. Kenties vain neuroottinen Mahler, viimeinen suuri tonaalisesti säveltänyt wieniläinen, muodostaa sillan kuolleen ja elävän yhteiskunnan välille.

Romantiikasta ekspressionismiin

Vaikka Mahler onkin myöhäisromantikko par excellence, hänessä nähdään usein omaa modernia aikaamme ja maailmankuvaamme ennakoiva hahmo.

Jo hänen persoonansa - urbaani, neuroottinen, itsensä Freudin psykoanalysoima wienin-juutalainen - kuuluu omaan aikaamme, mutta hänen musiikissaan on myös useita piirteitä, jotka viittaavat moderniin musiikkiin tai ovat suoranaisesti sen perustana. Nämä liittyvät erityisesti 1900-luvun musiikin saksalaiseen, ekspressionismista sarjallisuuteen johtavaan linjaan. Tämä "Neue Musik" voidaan nähdä romanttisen taidekäsityksen jatkeena, jolloin Mahler ei edellä sitä vaan on kärjistetysti sanottuna sen osa. Mutta Mahlerin musiikissa on myös innovaatioita, joita tapaamme vasta 1960-luvun kokeellisessa musiikissa.

Mahlerin "moderneja" piirteitä:

Kromaattinen harmonia
Hyvinkin raakoja purkautumattomia dissonansseja esiintyy Mahlerin musiikissa:
Esim. 1. sinfonia, tahdit 327-8; 10. sinfonia, Adagio, tahti 208)

Laajaintervalliset melodiat
Esim. 10. sinfonian Adagio.

Uudenlainen orkesterinkäyttö
Mahler säveltää myöhäisromanttiselle jättiläisorkesterille mutta käyttää sitä usein kamarimusiikillisesti. Hän etsii uusia värejä epätotunnaisin soitinyhdistelmin tai soolosoittimin (esim. 1. sinfonian 3. osa).

1900-luvun taidekäsitys ja maailmankuva ristiriitoineen ja ahdistuksineen
(Vrt. ekspressionismi.)
Äärimmäiset vastakohdat samassakin sävellyksessä tai sen osassa. Populaari ja arkipäiväinen sekä sinfoninen ja vakava on asetettu rinnakkain.
(Vrt. postmodernismi.)
Muodot ovat kuin suuria draamoja tai kertomuksia eivätkä niinkään perinteisten lajityyppien kaavojen mukaisia.

Tila ilmaisukeinona
1.) kirjaimellisesti: soittimia sijoitetaan eri puolille salia tai salin ulkopuolelle. Esim. 2. sinfonian finaali, tahdit 448-471: jopa päällekkäisiä musiikkeja törmäytetään (vrt. Charles Ives).
2.) kuvainnollisesti: etäisyysvaikutelmat soitinnuksessa (esim. 1. sinfonian alku)

jn

alkuun

  bb