Karttasivulle

GALLIALAINEN LINJA

Andriessen
Debussy
Elektronimusiikki
Glass
Grisey ja Murail
(spektrimusiikki)
Konkreettinen musiikki
Kurtag
Ligeti
Lutoslawski
Messiaen
Notaatio
Penderecki
Polyrytmit
Prokofjev
Pärt
Ravel
Reich
Sointiväri
Stravinsky
Tekstuurimusiikki
Tietokonemusiikki
Tonaalisuus
Xenakis

Karttasivulle

Haku

 

 
 

OLIVIER MESSIAEN (Ranska, 1908 - 1992)

Messiaen on ottanut vaikutteita mm. Debussyltä, Lisztiltä, venäläisiltä romantikoilta (Musorgski), gregorianiikasta ja itämaisista musiikkikulttuureista.

Hänen omaleimainen, helposti tunnistettava sävelkielensä vakiintui jo 1940-luvulla, aikaisemminkin. Sen perustana ovat symmetriset moodit, additiiviset rytmit ja värikäs soitinnus. Paitsi oman, osittain sarjallista ajattelua ja ennakoineen musiikkinsa vuoksi Messiaenin vaikutus 1900-luvun musiikissa on keskeinen myös hänen opettajauransa tähden (oppilaita olivat mm. Stockhausen, Boulez, Xenakis, Murail ja George Benjamin).

Messiaenin musiikin aineksia ja piirteitä

Moodit

Messiaenin sävelvalinta perustuu ennen kaikkea moodiajatteluun. Toisin kuin eräät muut 1900-luvun säveltäjät (Bartók, Sibelius) hän ei käytä vanhoja kirkkosävellajeja vaan ’synteettisiä’ asteikkoja, ns. Messiaenin moodeja. Näitä on seitsemän ja niille on yhteistä se, että kullakin niistä on useita transpositioita, joiden sävelvalikoima on identtinen (toisin kuin kirkkosävellajeilla tai duuri- ja molliasteikoilla, joilla on 12 toisistaan poikkeavaa transpositiota).

Messiaenin 7 rajoitetusti transponoituvaa moodia (1=kokoaskel, 1/2=puoliaskel,):

1. MOODI kokosävelasteikko / 6-sävelinen /
1-1-1-1-1-1


2. MOODI ns. koko-puoli-asteikko tai oktatoninen asteikko /
8-säv. /
1-1/2-1-1/2-1-1/2-1 tai 1/2-1-1/2-1-1/2-1-1/2

3. MOODI 1-1/2-1/2-1-1/2-1/2-1-1/2-1/2

4. MOODI 1/2-1/2-11/2-1/2-1/2-1/2-11/2-1/2

5. MOODI 1/2-2-1/2-1/2-2-1/2

6. MOODI 1-1-1/2-1/2-1-1-1/2-1/2

7. MOODI 1/2-1/2-1/2-1-1/2-1/2-1/2-1/2-1-1/2

Soinnutus

Messiaenille tyypillisiä sointuja ovat lisäsävelsoinnut (kuten duurisointu + seksti), kvarttisoinnut, varsinkin kvartti+tritonus -sointu sekä puhtaat kolmisoinnut

Näitä sointuja muodostetaan em. moodeista samalla tavoin kuin duuri- ja molliasteikoista muodostetaan sointuja.

Melodiat

Yksi Messiaenin moodien sovellutus on siirtää gregoriaaninen melodiikka näihin asteikkoihin.

Messiaenin melodioiden tietty itämainen sävy syntyy mm. "staattisesta ornamentiikasta": melodia kiertelee samoilla sävelillä ja korukuvioilla.

Rytmiikka

Messiaen haki innoitusta antiikin Kreikan runoudesta ja intialaisen Sharngadevan (1200-l.) rytmijärjestelmästä, jossa esiteltyjä rytmikuvioita Messiaen käyttää rakennuspalikoina, "henkilöhahmoina" (Messiaenin oma termi). Rytmiikka on additiivista: aikayksikköä ei jaeta länsimaiseen tapaan osiin vaan eripituisia yksiköitä liitetään toisiinsa.

Valeur ajouté (lisätty aika-arvo): lyhyt nuottiarvo, joka on lisätty yksinkertaiseen, säännölliseen rytmiin sävelenä, taukona tai nuottiarvon pidennyksenä.
Esim. 1/4 + 1/4:
lisänuotin kera 1/4 + 1/16 + 1/4

Soitinnus

Instrumentaatiota leimaavat runsaat lyömäsoittimet, varsinkin gamelan-sävyiset kellot ja muut metallisoitimet. Orkesterinkäyttö on muutenkin värikästä ja loisteliasta urkumaisine puhallinkuoroineen. Toisinaan orkesterissa mukana on ondes Martenot -sähkösoitin.

Värisynestesiat

Messiaen mielsi tiettyjen harmonioiden tai sointien olevan tietyn värisiä (keltainen, violetti jne).

Linnunlaulu

Messiaen oli intohimoinen harrastajaornitologi. Matkustellessaan ja luonnossa samoillessaan hän merkitsi perinteisellä nuottikirjoituksella muistiin lukemattomien lintujen laulun. Loistokkaasti, jopa realistisesti soitinnettuna nämä kimmeltävät sävelkuviot ja niiden ajoittain muodostamat suuret kasautumat muodostavat oleellisen osan Messiaenin musiikkia.

Konstruktivismi

Messiaen oli sarjallisuuden edeltäjä ja Darmstadtin koulukunnan innoittaja: "konstruktiivisella kaudellaan" 1940-luvun lopulta 1950-luvulle hän järjesteli musiikin parametrit sarjoiksi ("moodeiksi" mm. pianosävellyksessä Mode de valeurs et d’intensitées, "aika-arvojen ja voimakkuuksien moodi", 1949)

Muodot

Muotorakenteet ovat usein blokkimaisia: eivät kehitteleviä vaan enemmän tai vähemmän staattisten jaksojen sarjoja. Messiaenia on siksi pidetty Momentformin edeltäjänä, vaikka Messiaenin viljelemä kertosäemäinen kokonaisten jaksojen toisto ei kuulukaan Momentformiin.

Mystiikka

Messiaen oli vakaumuksellinen roomalaiskatolinen. Sävellykset ovat täynnä teologista symboliikkaa, jopa niin, että tietyt motiivit vastaavat tiettyjä teologisia käsitteitä tai peräti yksittäisiä sanoja. Messiaenin musiikki hehkuu hänen kokonaisvaltaista maailmannäkemystään, jossa eroottiset ja itämaiset aiheet yhdistyvät uskonnollismystiseen visioon.

Kuuntele

Messiaen: Turangalîla-sinfonia (1946-48)

jn

alkuun

 

 

 

SEURAUSILMIÖ:
Sarjallisuus
Spektrimusiikki