Nyt kannattaa liittyä SJO.n jäseneksi!

>>ilmoittaudu jäseneksi
nettilomakkeella

>>liittymisjuliste
>> tästä ESTA:n sivuille


Suomen Jousisoitinopettajat ry:n
tavoitteet ja toimintatavat

Suomen jousisoitonopettajien yhdistys ry:n (SJO) toiminnan tarkoituksena on kehittää jousisoitinten opetusta ja edesauttaa jousisoittajien keskinäistä vuorovaikutusta Suomessa. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys levittää tietoa alaan liittyvistä kysymyksistä sekä edistää jousisoitinopettajien yhteydenpitoa koti- ja ulkomailla julkaisemalla jäsenlehteä, järjestämällä kokouksia, opintopäiviä, kursseja, konsertteja ja yleensä pedagogisia tarkoitusperiä tukevaa toimintaa.

SJO järjestää vuosittain valtakunnalliset talvipäivät yhteistyössä suomalaisten musiikkioppilaitosten kanssa. Talvipäivien yhteydessä pidetään yhdistyksen lakisääteinen vuosikokous.

Vuodesta 2004 lähtien yhdistyksen toimintaan on kuulunut myös Viuluforum-tapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa.

SJO on julkaissut vuodesta 1979 alkaen jäsenlehteä. Lehti on ilmestynyt vaihdellen 1-2 kertaa vuodessa, ja sen ulkoasu on kehittynyt monisteesta kirjapainossa painettuun alan aikakauslehteen. Nykyään lehti ilmestyy kerran vuodessa.