Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia

Hakusivulle
SHU
 
Virret
Psalmi
Tekstit
Evankeliumi
Erityistä
 
Kuoro
Soolo
Urut
 
Bachin kantaatit

Kirkkovuosi soi

Valvomisen sunnuntai

Kuoro

Päivän psalmiin on julkaistu Sirkku Rintamäen säveltämä psalmimusiikki Mutta meillä on hänen lupauksensa sekakuorolle (SATB, KJM / proprium) sekä Aija-Leena Rannan muokkaama psalmi Orpheo Wecchin pohjalta (SATB, julk. KJM:n kokoelmassa Psalmimusiikkia Jumalan kansan juhlaan III). Psalmi voidaan laulaa myös perinteisenä gregoriaanisena psalmina (Antifonisia psalmeja, Kirkkohallitus 2008 / Sulasol). Sulasolin kokoelmassa Kirkkovuoden psalmimusiikkia III on julkaistu Kaj-Erik Gustafssonin psalmi Me odotamme uusia taivaita (unisonokuoro ja urut) sekä päivän hallelujasäkeeseen sävelletty motetti Minä odotan Herraa (kuorolle SATBB).

Sirkku Rintamäki on säveltänyt myös hallelujaan liittyvän hallelujasäkeen Minä odotan Herraa (KJM / proprium).

Päivän I vuosikerran evankeliumi on pohjana useammassakin päivälle osoitetussa virressä; ks. virret-sivua! Toisen vsk:n evankeliumiin on Juhani Haapasalo säveltänyt motetin Varokaa siis (Mark. 13:36b-37) kuorolle SATB (Sulasol, kokoelmassa Kirkkovuoden motetteja).

Päivän virsiin on julkaistu seuraavia kuorosovituksia:
- 148 Asko Rautioaho, SAB, KJM / Kirkkovuoden graduaalit III
- 150 Tapani Rautasuo, SATB, Kirkkovuoden virsiä sekakuorosovituksina (SKML 131)
- 152 Juhani Haapasalo, 2 var (SA / TB, SAB, disk.), KJM / Kirkkovuoden graduaalit III
- 163 Juhani Haapasalo, SATB, KJM / Kirkkovuoden graduaalit I

Päivän virteen 163 pohjautuvat myös J. S. Bachin ja Dieterich Buxtehuden samannimiset koraalikantaatit Wachet auf. Buxtehuden kantaatti (BuxWV 100) on virren alkuperäisen säkeistömäärän mukaisesti kolmiosainen (+ johdantosonaatti). Sen osia voidaan esittää myös erillisinä. Teoksen 1. ja 2. osa ovat sopraanon ja basson soolosäkeistöjä, ja vasta päätöksessä on mukana kolme lauluääntä (SSB), joko solistisesti tai kuorona. Alussa peräti neljän viulun soitinsatsi on toisessa ja kolmannessa osassa vain kaksiääninen. Buxtehuden nimiin on laskettu myös toinen Wachet auf -kantaatti (BuxWV 101), jonka autenttisuus on epävarma. Matalille äänille (ATB, 2 viulua ja bc) sävelletty konsertto on niin ikään kolmiosainen.

Valvomisen sunnuntaihin sopivia kuorolauluja:
- Piae Cantiones: Veisata nyt tahdon mä (Fazer)
- Otto Olsson: Jeesus, auta valvomahan (Kirkkokuorolauluja VI, Fazer)
- Taizé-laulu: Valvomaan ja rukoilemaan (Tuomaslauluja, Fazer)