Kirkkomusiikin osastoVirtuaalikatedraali Sibelius-Akatemia

Hakusivulle
SHU
 
Virret
Psalmi
Tekstit
Evankeliumi
Erityistä
 
Kuoro
Soolo
Urut
 
Bachin kantaatit

Kirkkovuosi soi

16. sunnuntai helluntaista

Erityistä

Miten päivän evankeliumista (Matt. 6: 25 - 34) voitaisiin säveltää motetti?

Evankeliumiteksti on usein laaja sävellettäväksi kokonaan. Tekstimotettia varten onkin perinteisesti valittu jokin tekstin ydinjae, tavallisesti päivän evankeliumin päättävä jae tai pari. Tässä tapauksessa hyvä kokonaisuus ovat jakeet 33 - 34: "Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa…"

Motetin tekstin kaksi jaetta (Etsikää ensin… / Älkää siis murehtiko…) voidaan tässä tapauksessa jakaa päätaitteen ja sivutaitteen tekstiksi. Näin myös voidaan lopuksi palata päätaitteeseen ja rakentaa kokonaisuudesta kehysmuoto A-B-A.

Tekstin rytminen analyysi osoittaa sen asettuvan melko säännönmukaisesti tasajakoiseen tahtilajiin ja neli-iskuisiin fraaseihin. Sivutaitteen (B) säerakenne voidaan myös lyhentää osin kolmi-iskualaiseksi, mikä on vain hyvä muodon kehittymisen kannalta.

Valitaan sävellajiksi huolettomuuden C-duuri, joka välitaitteessa moduloi dominanttiin.


 

Väliosan dominantti muunnetaan vielä g-molliksi:


 

Päätaitteen kertaus päättyy C-duuriin.

Juhani Haapasalon motetti on sävelletty yksiääniselle kuorolle, esim. nuorisokuorolle ja uruille vuonna 1981. Sen on julkaissut Sulasol kokoelmassa Kirkkovuoden motetteja.