Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Kirjallisuus

  • Asikainen, Kaisu 2005. Säveljonon hallinta ja musiikin teoria-aineiden oppimisvaikeudet. Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisuja 13. Helsinki: Sibelius-Akatemia.
  • Leinonen, Minna 2005. Portfolio apuna oppimisen arvioinnissa: Portfoliokokeilu opistotason säveltapailuryhmässä. Proseminaarityö, Sibelius-Akatemia.
  • Utrio, Markus 2005. 10–11-vuotiaiden lasten sävellajikokemuksia. Tutkielma, Sibelius-Akatemia.

← Muuntelun mahdollisuuksia

Tulostettava versio