Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Pedagogisia näkökohtia

Kevätkorin suunnittelussa mielessämme oli tällaisia näkökohtia:

  • Tärkeintä alkuvaiheessa on suullinen osaaminen ja tekemällä oppiminen. Kirjoitustaitoja on tärkeä harjoittaa, mutta niiden kohdalla oppilaiden ikäeroilla on suuri merkitys. Nimenomaan kirjallisia tehtävätyyppejä näyttäisi siis mielekkäältä muunnella oppilaiden iän ja kirjoitusvalmiuksien mukaan. Kirjoittamista voi olla alkuvaiheessa helpointa harjoitella taululla sekä erilaisilla apuvälineillä kuten isokokoisilla viivastolevyillä.
  • Suoritustilanne saisi mielellään olla vuorovaikutustilanne. Kun ollaan vielä melko alussa, oppilaan suoritus yksinään saattaa antaa osaamisesta kapean kuvan. Sen sijaan oppilas saattaa osata moninkertaisen määrän saadessaan opettajalta ja ryhmältä vaikka vain sen verran tukea, että tehtävät esitetään yhdessä keskustellen. Myöhemmin hän voi oppia suoriutumaan samoista tehtävistä itsenäisestikin.
  • Suullinen suoritus on tapa varmistaa riittävä sujuvuus sellaisissa perusasioissa kuten nuotinnimissä, joiden epävarmuus muodostuu helposti jarruksi myöhemmälle etenemiselle.
  • Nuotinnimien ja sävelsuhteiden yhdistäminen oman soittimen otejärjestelmään on oleellista, jotta käytön säveltapailu- ja teoriataitojen ja soiton välille muodostuisi yhteys. (Asiasta lähemmin ks. Asikainen 2005 sekä Utrio 2005.)
  • Nuorelle oppilaalle on hyvä saada tehdä paljon pieniä tehtäviä. Kertasuoritus ei useinkaan anna oppilaan osaamisesta kokonaisvaltaista kuvaa. Jatkuva näyttö ja riittävä harjoituksen määrä ovat tärkeitä.
  • Oma musiikin keksiminen on usein hauskaa ja luontevaa ja antaa perusteen opetella nuottikirjoitusta.
  • Nuorille oppilaille ovat motivoivimpia pienet ja lähellä olevat tavoitteet. Omaa osaamista on hauskakin merkitä näkyviin.

Suoritustapa konkretisoitui sitten sen idean ympärille, että monet lapset muutenkin mielellään keräilevät kaikenlaista: postimerkkejä ja tarroja, miksei sitten yhtä hyvin lauluja, sävellajeja ja rytmikuvioita. Niinpä kopioimme jokaiselle oppilaalle oheisen A3-kokoisen monisteen, johon oppilaat saivat kerätä kaikkea sitä, mitä toivoimme 1/3-kurssin päätteeksi osattavan. Tässä esitetty piirros on Helena Vuolteenahon käsialaa.

Kevätkori, sivu 1

Kevätkori, sivu 2

← Kevätkori - arviointia lapsiryhmässä Tehtävien toteutus →

Tulostettava versio