Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Kokonaisuuden rakenteellinen jäsentyminen

Edellä kuvatun kaltaisen sulkeutuvan tapahtuman rakenteelliset harmoniat muodostavat pohjimmiltaan I-V-I -kulun. Tässä yhteydessä on myös syytä kiinnittää huomiota näihin rakenteellisesti painokkaisiin harmonisiin tilanteisiin liittyviin tyypillisiin äänenkuljetustapahtumiin, joista voi mainita esim. täydellisessä autenttisessa kadenssissa hyvin tavallisen ylä-äänen asteittaisen laskun toonikasäveleen. Äänenkuljetustapahtumien yksityiskohtainen tarkastelu voidaan jättää myöhempään ajankohtaan. Kun edellä mainitut rakenteelliset harmoniat on jonkin teeman kokonaisuudessa paikallistettu, näkökulmaa voidaan tarkentaa yksityiskohtien tasolle, ts. niihin harmonisiin menettelyihin joilla liike aloittavalta toonikalta kohti rakenteellista dominanttia toteutuu. Toisin sanoen analyysissä olisi syytä lähteä liikkeelle tapahtumia kokonaisuuden tasolla jäsentävistä tilanteista, minkä jälkeen voidaan edetä vaiheittain paikallisten tapahtumien (musiikin pintatason) tarkasteluun.

← Käsiteltävän musiikillisen materiaalin valinta Rakenteellisista tapahtumista
yksityiskohtien tarkasteluun
→

Tulostettava versio