Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Lähteet

  • Cook, Nicholas 1989. Musical Analysis and the Listener. New York: Garland.
  • Cook, Nicholas 1990. Music, Imagination, and Culture. Oxford: Clarendon Press.
  • Hakkarainen, Eero 1994. Musiikin luku- ja kirjoitustaito. Metodologinen opas. Helsinki: WSOY.
  • Karpinski, Gary. 2000. Aural Skills Acquisition. The development of Listening, Reading, and Performing Skills in College-Level Musicians. New York: Oxford University Press.
  • Raitio, Seija-Sisko 1995. Matka säveltapailun maailmaan. Sibelius-Akatemian koulutusjulkaisuja 11. Helsinki: Sibelius-Akatemia.
  • Sármási, Agnes & Hakkarainen, Eero (toim.) 1998. Kaksiääninen diktaatti elävästä musiikista.

Muuta kirjallisuutta

  • Kuusinen, Vesa-Pekka 2000. Elävän musiikin kuuntelumateriaali säveltapailun D, C, B- ja A- kursseihin. Kirjallinen työ, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.

← Päätelmiä

Tulostettava versio