Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Päätelmiä

Tiivistäen: olen havainnut tällaiset keinot hyödyllisiksi oppilaiden johdattamiseksi todellisten ja vaihtelevien musiikkiesimerkkien hahmottamiseen kuultuina:

  • Tutustuminen tarkasteltaviin musiikillisiin rakenteisiin käyttämällä niitä konkreettisesti itse
  • Tutun ohjelmiston käyttö
  • Monipuolisten sointivärien ja tekstuurien käyttö tehtävissä, jotka eivät edellytä vaativien käsitteiden ja merkintätapojen hallintaa
  • Kokonaisjäsennyksestä alkava työjärjestys ja oppilaan ohjaaminen käyttämään itselleen helppoja aloitustapoja
  • Useampien vaihtoehtoisten kuuntelustrategioiden tarjoaminen ja oppilaiden rohkaiseminen yksilöllisten strategioiden etsimiseen
  • Käytettyjen käsitteiden ja merkintätapojen elämyksellinen tuntemus

← Ongelmana merkinnät? Lähteet →

Tulostettava versio