Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Havaitsen jos osaan itse tehdä

Sointivärin ja tekstuurin monipuolistuessa tulee yhä korostuneemmin ilmi, kuinka samakin musiikki hahmottuu eri tavoin musiikkia harrastaneilla oppilailla vaihtelevilla tavoilla - esimerkiksi päällekkäisinä linjoina, kokonaisina sointuhahmoina tai selvästi erottuvista sävelistä muodostuvina sointukulkuina. Havaitsemisen valmiudet onkin mahdollista nähdä eräänlaisena toiminnan sivutuotteena: opimme havaitsemaan ilmiöitä, joilla on mielekäs rooli omassa toiminnassamme, jotka tunnemme oman kokemuksemme kautta.

Jos oppilaalla ei ole minkäänlaista tuntumaa esimerkiksi harmonioiden omakohtaiseen käyttöön, kuunteluanalyysia voi verrata tilanteeseen, jossa kellojen rakenteesta täysin tietämätön yrittää katsomalla jäsentää valtavaa hammasrattaiden sekamelskaa. Jos sen sijaan itse osaa rakentaa kellon, samassa näkymässä voi havaita mielekkäitä yksiköitä, jotka liittyvät toisiinsa ja suorittavat omaa tehtäväänsä osana kokonaisuutta. Vielä suuremmaksi maallikon ja kellonrakentajan ero kasvaa, jos he yrittävät palauttaa näkymää mieleensä jälkeenpäin.

Opetuksen keinot on siis valittava sekä oppilaiden että tarkasteltavan musiikin mukaan. Oma soitto- ja laulukokemus tutustuttaa nuoria harrastajia musiikillisiin rakenteisiin hyvin vaihtelevilla tavoilla, eikä konkreettinenkaan toiminta kerran viikossa tapahtuvalla oppitunnilla poista monivuotisen musiikkiharrastuksen parissa kehittyneitä hahmotuseroja. Tuskin se olisi ihanteellistakaan. Jos opettajalla on ollut onni työskennellä samojen oppilaiden parissa vuosia, hänen on toki mahdollista totuttaa oppilaat johdonmukaisesti tiettyihin kuuntelustrategioihin. Usein tilanne kuitenkin on kirjavampi, jolloin on hyvä olla tarjolla vaihtoehtoisia tarkastelutapoja erilaisten oppilaiden tarpeisiin. Vähitellen kunkin oppilaan hahmotustapoja voi sitten pyrkiä kehittämään monipuolisemmiksi - mieluiten käytännön toiminnan kautta. Melodiasoittajaa voi auttaa omaksumaan sointujen kokonaishahmotusta säestämisen alkeiden myötä tai kitaristia vahvistamaan lineaarista ajatteluaan kaksiäänisten sovitusten ja laulujen parissa.

← Oppilas valintojen keskellä Lähestymistapoja harmonian kuunteluun →

Tulostettava versio