Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Lopuksi

Olen tässä esityksessä käynyt läpi auditiivisen strukturoinnin periaatteita ja kognitiivisen psykologian tarjoamaa tietoa strukturoinnin edellytyksistä. Auditiivisen strukturoinnin periaatteiden huomioon ottaminen alkeisopetuksessa olisi mielestäni tärkeää. Strukturoinnin järjestelmällisellä harjoittamisella voitaisiin todennäköisesti auttaa joitain oppilaita, joilla on vaikeuksia kuullun hahmottamisessa. Musiikki on jatkuvaa äänivirtaa, joten musiikin ymmärtämiseksi ja muistamiseksi äänivirran strukturointi on välttämätöntä; kuulonvarainen analyysi perustuu aina strukturointiin. Perinteisistä säveltapailutehtävistä erityisesti diktaatit edellyttävät äänivirran strukturointitaitoja, sillä niiden kirjoittaminen tuskin on sujuvaa, jos äänivirrasta voidaan erottaa vain yksi sävel kerrallaan.

Haluan muistuttaa, että on olemassa useita keinoja auttaa niitä, joille säveltapailuopinnot syystä tai toisesta ovat vaikeita. Keinot riippuvat tietenkin ongelmien syistä. Eräs merkittävä tekijä voi olla se, että oppilas ei hallitse säveljonon käsitettä (Asikainen 2005). Toiseksi, auditiivinen strukturointi voi olla oppilaalle vaikeaa. Näiden lisäksi voi olla lukemattomia muita oppimista haittaavia tekijöitä. Säveljonon hallinta ja auditiivisen strukturoinnin kyky ovat kuitenkin tekijöitä, jotka ovat opettajalle itselleen helppoja ja jotka opettaja on todennäköisesti oppinut niitä sen kummemmin tiedostamatta. Näin ollen hän ei useinkaan tule ajatelleeksi, että oppilaan ongelmat voisivat johtua jostain tällaisesta. Korostan kuitenkin, että yksittäisillä keinoilla harvoin pystytään ratkaisemaan kaikkia ongelmia, enkä kuvittele auditiivista strukturointia kaikkien ongelmien ratkaisijaksi vaan yhdeksi keinoksi muiden rinnalle.

← Auditiivinen strukturointi ja musiikin perusteiden opettaminen Lähteet →

Tulostettava versio