Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Sävellajit ja asteikkosoitto perustason soitonopetuksessa

Asteikkosoitto näyttää olevan useissa soittimissa muutostilassa. Sävellajien opiskelua ovat pitkään ohjanneet 1980-luvulta peräisin olevat Suomen musiikkioppilaitosten liiton kurssivaatimukset, jossa opiskellaan sävellajeja peruskurssi 1/3:ssa kahteen, peruskurssi 2/3:ssa neljään etumerkkiin asti ja perustason loppuun mennessä kaikki sävellajit. Tämä etenemisperiaate ei kuitenkaan vastaa kaikkien soitinten soittoteknisiä tai ohjelmistollisia tarpeita. Useassa soittimessa onkin viime aikoina joko muokattu vaatimuksia soitinkohtaisten tarpeiden mukaan tai muokkaustyö on meneillään. Toisinaan kurssisuorituksissa vaadittavien sävellajien valinta on jätetty opettajan ja oppilaitoksen päätettäväksi.

Kartoittamalla asteikkosoittoa saa siis jonkinlaisen karkean kuvan sävellajien käytöstä eri soittimissa. Tämä ei kuitenkaan suoraviivaisesti vastaa sitä, millaista materiaalia oppilas on tottunut ohjelmistossa soittamaan tai mitä hän on valmis soittaman esimerkiksi silloin, kun hän kenties musiikin perusteiden ryhmässä saa soitettavakseen uuden stemman. Viimeaikaiset muutokset eri soitinten asteikkosoittovaatimuksissa näyttävät tosin tapahtuneen juuri siihen suuntaan, että asteikkoina soitettavia sävellajeja on yritettä paremmin saada vastaamaan sitä, mitä oppilas ohjelmistosaan kohtaa.

Säveltapailua ja musiikinteoriaa opettavien on hyvä tiedostaa, että C-duuri ja a-molli eivät useidenkaan soitinten soittajille ole helpoimpia lähtökohtia sävelkorkeussuhteiden ymmärtämiseen. Esimerkiksi viulisteille sävellajien koko- ja puoliaskelrakenteiden hahmottaminen on huomattavasti helpompaa soitinten vapailta kieliltä alkaen. Toisaalta tiettyjen sävellajien soittaminen asteikkoina tai ohjelmistossa merkitsee eri soittimissa hyvin eri laatuista tiedostamista. Esimerkiksi puupuhaltimissa soittajat oppivat heti alusta alkaen yhdistämään nuotinnimet ja sormitukset, kun taas jousisoittimissa sama sormituskuvio voidaan transponoida kieleltä toiselle tiedostamatta, minkä nimisistä sävelistä on kyse.

Kirjoituksessa on siis koottu soitinryhmittäin muutamia huomioita sävellajien käytöstä sekä muista alkeisopetuksen kysymyksistä opettajien antamien tietojen mukaan. Lopussa on liitteenä tarkempaa tietoa muutamista soitinryhmistä: jousisoitinten sormituksista, esimerkki jousisoitinten asteikkosoittokäytännöstä kurssisuorituksissa sekä selvitys harmonikansoittajien käyttämistä erilaisista koneistotyypeistä.

← Asteikkosoitto ja sävellajit soitinten alkeisopetuksessa Puupuhaltimet →

Tulostettava versio