Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Kirjallisuutta (valikoima)

  • Bartha, Dénes (1970): On Beethoven's Thematic Structure. The Musical Quarterly 56 (4). Myös teoksessa The Creative World of Beethoven. Ed. by Paul Henry Lang, New York: Norton, 1971. [Barthan artikkeleista varhaisimpia]
  • Caplin, William E. (1998): Classical Form. A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York & Oxford: Oxford University Press. [uusi muotofunktioille perustuva muotoanalyysin oppikirja; paljon esimerkkejä; vahvoja vaikutteita Schönbergiltä ja Ratzilta]
  • Fischer, Wilhelm (1915): Zur Entwicklungsgeschichte des Wiener klassischen Stils. Studien zur Musikwissenschaft 3, s. 24-84.
  • Lindberg, Kai (1998): Schenkeriläinen näkökulma pienoismuotojen opettamiseen. MUTES 1/98.
  • Murtomäki, Veijo (1993): Systemaattisesta muoto-opista dynaamiseen muotoajatteluun. Käänteentekevä vaihe (1885-1935) musiikin muotoanalyysin historiaa. Helsinki: Sibelius-Akatemia. [tärkeä perusteos muototeorioista ja -käsityksistä 1800-luvulta 1930-luvun moniin uusiin ilmiöihin; vastaavaa yleisesitystä ei ole julkaistu millään muulla kielellä]
  • Schoenberg, Arnold (1967): Fundamentals in Musical Composition. London: Faber and Faber.
← Lopuksi

Tulostettava versio