Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Pasuuna

Vetopasuunassa ilmapatsasta voidaan pidentää portaattomasti. Kun pasuunan luisti on lähinnä soittajaa on kysymyksessä "1. veto". Ilmapatsasta voidaan pidentää luistin avulla tritonuksen verran ("7. veto"). Aloittelevat soittajat eivät fyysisistä mitoistaan johtuen (käden pituus) saa välttämättä luistia 7. vetoon saakka.

Nopeat sävelkulut alarekisterissä ovat hankalia, koska sävelestä toiseen liikkuminen vaatii koko käden liikkeen. Ylärekisterissä luonnonsävelet ovat tiheämmässä, jolloin yhden sävelen tuottamiseen on useita eri vaihtoehtoja.

Soittimessa on usein myös kvarttiventtiili (F-attachment), joka laskee sävelkorkeutta kvartin ja jonka avulla myös 1. ja 2. luonnonsävelen väliin jäävä alue saadaan kromaattiseksi. Venttiilittömällä soittimella ei voi soittaa sävelalaa B1-Es. Venttiilejä voi olla kaksikin (myös ns. E-attachment) ja niiden avulla voidaan välttää "pitkät vedot" nopeissa sävelkuluissa.

Vetopasuuna ei ole transponoiva soitin vaikka onkin B- vireinen. Oikea intonaatio ja pasuunalle tyypillinen sointiväri vaativat paljon työtä aloittelevalta pasunistilta.

Erilaiset glissandot ovat tyypillisiä vetopasuunalle. Ne ovat kuitenkin mahdollisia vain enintään tritonuksen laajuisina ja tällöinkin glissandon korkeampi sävel tulee olla luonnonsävel.

← Trumpetti Vaskien äänialat →

Tulostettava versio