Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

2. Vastakohtia sointunäkökulmalle: lineaariset kulut

Toki on paljon muitakin harmonian ja äänenkuljetuksen kannalta kiinnostavia tilanteita kuin lopukkeet - eikä niiden tutkiminen perusasteen oppilaidenkaan kanssa välttämättä ole vaikeaa, kunhan valitaan sopiva käsitteistö ja sopivat työtavat. Näin päästään esimerkiksi huomaamaan, kuinka harmoninen rytmi vaihtelee, kuinka toiset harmoniat saavat enemmän painoa kuin toiset ja kuinka jotkut tilanteet voi olla helpompi hahmottaa vaakasuoraan etenevinä linjoina kuin pystysuorina sointuina.

Ääriäänten väliset säännölliset intervallikulut ovat esimerkkejä tilanteista, jotka jäävät helposti syrjään, jos tarkastellaan pelkkiä lopukkeita ja sointuja. Edellisen työskentelyesimerkin tapaan myös intervallikulkuja voi tutkia laajempien kokonaisuuksien parissa nuottikuvan tuella. Intervallisuhteden hahmottaminen usean oktaavin laajuisina voi aluksi tuotta oppilaille vaikeuksia, mutta on monien käytännön päämäärien kannalta opettelemisen arvoinen taito.

← 1. Missä on lopuke? 3. Lineaaristen kulkujen pelkistäminen diktaattitehtävien apuna →

Tulostettava versio