Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Luovuudesta ja oppimisesta

Guilford puhui luovuuden yhteydestä oppimiseen jo vuonna 1950 amerikkalaisille psykologeille pitämässään puheessaan. Hän totesi luovan toiminnan aiheuttavan käyttäytymisessä muutoksia, minkä vuoksi laaja-alaisen oppimisteorian tulisi se myös huomioida.

Sternberg toteaa luovuuden voivan ilmetä monin eri tavoin. Tämä johtuu siitä, että yksilön äly, persoonallisuus ja ajattelutyylit voivat liittyä toisiinsa mitä erilaisimpina yhdistelminä. Loogisen ja luovan ajattelun vastakkaisuutta ei ylipäänsä enää korosteta kovin voimakkaasti. Ennemminkin uskotaan niiden vuorovaikutuksesta usein syn-tyvän parhaan lopputuloksen. (Uusikylä&Piirto 1999, 13-18)

Perinteisen teoria- ja säveltapailuopetuksen ja musiikin työpaja -opetuksen työtapoja yhdisteltäessä asioita pyritään opiskelemaan käsitteen ja käytännön tasolla rinnakkain. Opittavia teoriasisältöjä havainnollistetaan käytännön esimerkkien ja musiikin tekemisen avulla.Tämä antaa myös mahdollisuuden musiikillisen aineksen omaksumiselle osana luovaa prosessia.

Oman kokemukseni mukaan on oppimisprosessi luonteeltaan voimakkaan vuorovaikutteinen ja yksilöllinen. Opettajan ensimmäinen tehtävä on luoda motivoitunut ilmapiiri oppimiselle. Lisäksi ryhmä pitää sisällään hyvin erilaisia oppijoita. Opettajana olen kokenut suurimmaksi haasteeksi juuri näiden erojen tunnistamisen ja sel-laisten työtapojen löytämisen, jotka voisivat tukea jokaisen ryhmän jäsenen oppimista.

← Oppimisesta Musiikkiliikunta työvälineenä →

Tulostettava versio