Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Lisää harjoituksia

Kirjoita (ja harjoittele ja esitä!) tuttuun lauluun terssikulkuduetto (esim. kaksi klarinettia)

Kirjoita "korvakuulolta" bassoääni johonkin melodiaan, voidaan esim. antaa vaihtoehdot (I, IV ja V) ja ohjata oppilasta tarvittaessa.

Kirjoita melodiaan myös "taustastemmat" niin, että satsi täydentyy kolmi- tai nelisoinnuiksi.

Sävelmä "Chim chim Cheree" käyköön yksinkertaisesta ja helposta esimerkkisovituksesta. Sointukulussa on tyypillinen "karakterisävelstemma", joka sointuanalyysin menetelmin saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, mutta stemmaamiskäsitteeseen tottuneelle se on varsin yksinkertainen.

Stemmat ovat sellaisia, jotka sujuvat jo ennen soittimesta tehtyä 1/3-kurssia. Huilulla hengitystauot eivät täysin vastaa laulumelodiaa, mutta ne ovat musiikillisesti luontevia. Kaarella yhdistetyistä nuoteista viimeinen voidaan soittaa lyhyenä.

Klarinetilla on luontevampaa tehdä kromaattinen kulku kuin jousisoittimilla (joilla taas kvinttihyppy on usein ongelma), stemma toimii siis myös asteikkoharjoituksena. Kaikille näille soittimille sopiva yhteinen sävellaji on usein d-molli tai F-duuri.

Jousisoittimilla voi käyttää vapaita kieliä tai olla käyttämättä. Jälkimmäinen vaihtoehto (sävel soitetaan yhtä alemmalta kieleltä) toimii jonkinlaisena pontimena esim. vibraton harjoittamiselle, muuten pitkän äänen soittaminen saattaa tuntua tylsältä. Sovitettaessa kantaa laskea jousenvaihdot niin, että painokkaille iskuille tulee vetojousi (tt. 6 - 8).

Lähde:Kiiski, P., Pohjola, E., Sariola, E-L: MUSICA 3-4. Fazer, Helsinki 1988.

← 3. Esitykseen valmistautuminen ja esitys

Tulostettava versio