Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Stemmaamisen ja soitonopiskelun yhdistäminen

Soitinten käyttö stemmojen soittoon on jo mainittu. Rytmiikkaa, oktaavialoja ym. voidaan soveltaa tarkoituksenmukaisesti. Nuottiesimerkeissä (ympyröidyt numerot) on kuvattu tavoista vain muutamia. Niiden yhteydessä ainoastaan ääniala on rajoittava tekijä.

  1. Taustastemmoissa oleellisia ovat käytettävät asteet, stemma 1 voi olla myös stemma 2:n alapuolella, koska oktaavialan valinta on vapaa ja stemmojen asettelu riippuu sävellajista.

  1. Esimerkki perusharjoituksesta (II - V - I), jossa opettajan esittämän bassosävelen "kommenttina" tulisi oppilaiden tuottaa stemmat 1 ja 2. Tempon on oltava sopiva, jotta reaktioaika riittää, mutta tehtävä ei saa kuitenkaan tulla liian helpoksi. Sävellajia voidaan siirtää kromaattisesti tai kokoaskelin alaspäin.

  1. Kuunnellaan melodia, hahmotetaan stemmaus ensin ilman bassoa. Sen jälkeen basson muodostavat oppilaat opettajan opastuksella. Rytmitys on (kuten jatkossakin) tässä vain esimerkkinä, sen voi suorittaa haluamallaan tavalla.

Lähde:Kasper E., Lampila R., Tikkanen R.: KOULUN MUSIIKKI 7. Otava , Keuruu 1985.

  1. Harjoitus, jossa esiintyvät stemmojen 1 ja 2 kaikki mahdolliset ryhmittelyt (do-mi, do-fa, ti-mi ja ti-fa). Tässä tapauksessa stemmojen "asettelulla" on merkitystä, koska liike ti-mi > do-fa muodostaa rinnakkaiset kvintit jos stemmat ovat eri järjestyksessä (tahdit 1 - 2 ja 3-4).

Lähde:Kasper E., Lampila R., Tikkanen R.: KOULUN MUSIIKKI 7. Otava , Keuruu 1985.

  1. Näyte siitä, että myös perinteisestä tonaalisesta harmoniankäytöstä poikkeava sävelmä voidaan toteuttaa yksinkertaisen stemmaamisen avulla. Alempi stemma (=stemma 1) pysyttelee tonaalisesti stabiilissa toonikasävelessä lähes loppuun saakka. Jännityksen synnyttää kuitenkin toistuva septimi-intervalli suhteessa bassoon.

  1. Kun em. kaltaisia harjoituksia on tehty tarpeeksi, voidaan siirtyä sellaisiin, joissa karakterisävelet (soinnun 3 ja 7) näyttelevät merkittävää osaa. Tyypillisessä 12 tahdin boogie-woogie -kuviossa taustastemmat muodostavat keskenään aina tritonuksen. Toinen sävel on aina 7, toinen 3. Tällainen harjoitus valmistaa vähitellen kromatiikan käyttöön (esim. välidominanttiset kulut).

Lähde:Kasper E., Lampila R., Tikkanen R.: KOULUN MUSIIKKI 7. Otava , Keuruu 1985.

← Terssin korvaaminen 3. Esitykseen valmistautuminen ja esitys →

Tulostettava versio