Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Terssin korvaaminen

Lopukkeissa terssikulusta joudutaan usein luopumaan. V - I -kuluissa onkin tavallisempaa, että terssikulku vaihtuu sekstikuluksi tai "torvikvinttikuluksi", jossa basson dominantin yläpuolella on 5 ja toonikasointuun tulee 6.

Sekstikuluissa ohjeistus on päinvastainen terssikulkuihin verrattuna: Alapuolinen sekstikulku onnistuu parhaiten kun runkosävelenä on bassosta lukien 8. Yläpuolinen sekstikulku taas silloin kun niiden välinen intervalli on 3 tai 5.

Opetuksessa voidaan ottaa esille terssi- ja sekstikulkujen samankaltaisuus. Esim. kun stemmat kirjoitetaan diskanttiklaaviin terssikulkuna ja ylemmän niistä laulaa mies, alemman nainen, niin musiikillisesti kyseessä on sekstikulku, koska miesääni soi oktaavia alempaa kuin naisääni.

← Terssi- ja sekstikulkujen muodostaminen Stemmaamisen ja soitonopiskelun
yhdistäminen
→

Tulostettava versio