Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Terssi- ja sekstikulkujen muodostaminen

Melodian ylä- tai alapuolelle voidaan "stemmata" myös terssikulku. Mallina voidaan käyttää tunnettuja melodioita esim.: Hepokatti (kansansävelmä), Sentimental Journey (Brown), Side By Side (Woods), Bei mir bist Du schön (Jacobs).

Tyydyttävään harmoniaan riittää terssikulun lisäksi usein pelkkä basso. Sovituksia ei siis tarvitse ehdoin tahdoin luoda neliäänisiksi. Stemmaamisen lähtökohta on kansanmusiikissa, jossa eivät päde niinkään säännöt kuin tarkoituksenmukaisuus. Yhteyksiä "klassiseen" tonaaliseen musiikkiin on silti ehkä enemmän kuin perinteisissä soinnutuskursseissa (esim. Figaron häät: "Non piu andrai").

Terssikulun muodostaminen oppii siis parhaiten harjaantumisen kautta. Voidaan kuitenkin osoittaa ainakin yksi "teoreettinenkin" menetelmä:

alapuolinen terssikulku

  • muodostetaan diatonisesti melodian alapuolelle, terssien laadut siis vaihtelevat
  • onnistuu silloin kun basson ja runkosävelen välinen intervalli on 3, 5 tai 7 (ei 8)
  • runkosävel on esim. 4/4-tahtiosoituksessa usein 1., joskus myös 3. tahtiosa, eli se sävel, joka aistitaan melodian pohjana kun koristelut (esim. appogiaturat) jätetään pois

yläpuolinen terssikulku

  • muodostetaan kuten alapuolinenkin, sävellajin säveliä pitkin
  • onnistuu kun basson ja runkosävelen välillä on 8 tai 3 (joskus myös 5 ja 7)

Molemmissa nuottiesimerkeissä terssikulut on kirjoitettu vain neljään jälkimmäiseen tahtiin, vaikka ne voisivat olla alusta saakka.

← Stemmaamisharjoituksia Terssin korvaaminen →

Tulostettava versio